Základní škola Zruč nad Sázavou

Škola, která žije!

PŘIHLÁŠENÍ

OBSAHOVÁ ČÁST STRÁNKY

Aktuality

Informace k podávání žádosti o ošetřovné
Vážení rodiče, níže naleznete informace ČSSZ a MPSV k žádosti o ošetřovné.
Pozvánka na semináře z cyklu Rodiče, děti a technologie
Vážení rodiče, rádi bychom vás pozvali na další semináře z cyklu Rodiče, děti a technologie.
Doporučení MŠMT k chování žáků o podzimních prázdninách
Informace školní jídelny - zálohy stravného na období 11/ 2020
Z důvodu uzavření ŠJ minimálně do 1.11.2020 nebyly provedeny zálohy stravného na období 11/2020. Zálohy budou provedeny v okamžiku uvolnění opatření. Žádáme strávníky o ponechání dostatku peněz na účtech. Děkuji. Šárka Menčíková, vedoucí ŠJ.
Distanční výuka na I. a II. stupni základní školy
Vážení rodiče, od středy 14. 10. do pátku 23. 10. přecházíme opět na distanční výuku na I. i II. stupni základní školy.
Péče o děti zaměstnanců kritické infrastruktury
Vážení rodiče, naše škola byla po dohodě oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje jako škola, která bude zajišťovat péči o děti zaměstnanců kritické infrastruktury.
Ošetřovné z důvodu uzavření škol - od 14. 10. 2020
Níže zveřejňujeme postup pro rodiče v případě žádosti o ošetřovné.
Lyžařský kurz žáků 7. ročníků - přesunutí termínu konání
Vážení rodiče, v této době jsme obvykle zahajovali přípravy lyžařského kurzu žáků 7. ročníků.
Zmapování problematiky drog, hazardu, sociálních sítí a her na ZŠ Zruč nad Sázavou
Vážení rodiče, v rámci projektu primární prevence ve školách společnosti Prostor + a MAS Lípa pro venkov proběhlo i na naší škole zmapování problematiky drog, hazardu, sociálních sítí a her. Níže se můžete seznámit s podrobnými výsledky celého šetření.
Organizace výuky na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví
Vážení rodiče, na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví bude v následujících dvou týdnech tento režim:
eTwinning - Stundenplan
V rámci společné kooperace formou eTwinningu v projektu Erasmus+ vytvořili žáci 9.A prezentace na téma "Stundenplan". ZŠ Osnovna šola Dobje pri Planini nám též zaslala v rámci projektu práce žáků 9. tříd.
Zvonky do školní družiny
Vážení rodiče, u hlavního vchodu školy byl instalován další zvonek do školní družiny.
Celoroční projekt
Třída 2.B se společně se ZŠ Malešov a ZŠ Zbraslavice letos zapojila do celoročního projektu "Život chleba". Děti se praktickou formou dozvědí, jak se ze zrnka stane chleba.
Plán akcí - říjen 2020
Výsledky dotazníkového šetření o vybavení IT technikou
Vážení rodiče, děkujeme Vám za účast na dotazníkovém šetření o vybavení IT technikou v případě distanční výuky.
Exkurze 7.A do Technického muzea v Praze
Ve čtvrtek 24. září 2020 se uskutečnila v rámci předmětu fyzika exkurze 7. ročníku do Technického muzea v Praze.
Pozvánka na online seminář Bezpečí na internetu
Vážení rodiče, MAP Kutnohorsko ve spolupráci s NF Eduzměna připravil cyklus online seminářů pro rodiče a jejich děti se zaměřením na využití informačních technologií.
Zeměpisná exkurze na Sněžku
V rámci projektu Naše hory se uskutečnila ve středu 23. září zeměpisná exkurze osmých ročníků na Sněžku.
Ředitelské volno nevyhlášeno
Vážení rodiče, na tento pátek žádné ředitelské volno vyhlašovat NEBUDEME, pokud se situace výrazně nezmění. Ivana Stará
Vodní dům Hulice - 3. ročník
Žáci třetích tříd jsou bohatší o nové krásné zážitky z Vodního domu v Hulicích. Dozvěděli se mnoho zajímavého o vodě a vodních živočiších.
Školní online pokladna - platba kroužků
Vážení rodiče, v pondělí 14. září byl zveřejněn přehled kroužků s rozvrhy na školní rok 2020-2021. Zároveň jste zde byli informováni o platbách, které se budou strhávat z Vašich účtů ve Školní online pokladně od pondělí 21. září.
Termíny přijímacího řízení ve školním roce 2020-2021
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021.
Dotazník  pro rodiče - IT vybavení k distanční výuce
Vážení rodiče, žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku. Potřebujeme vědět, zda máte vybavení pro své děti v případě zavedení distanční výuky (karanténa třídy nebo plošné znovuobnovení vzdálené výuky).
Školní jídelna - informace pro strávníky
Z důvodu chybného nastavení programu firmou VIS Plzeň došlo ke stržení inkas ve vyšších částkách. K napravení chyby a vrácení plateb dojde dne 21.9.2020. Omlouváme se strávníkům za komplikace.
Vodní dům Hulice - 5. ročník
V úterý 15. září se třídy 5.A a 5.B zúčastnily prohlídky a výukového programu ve Vodním domě Hulice.
Sběr starého papíru obnoven
V letošním školním roce budeme opět sbírat starý papír (noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb atp.) vždy v úterý a čtvrtek od 7.30 do 8.00 hodin.
Kroužky na školní rok 2020 - 2021 - rozvrh
Vážení rodiče, zveřejňujeme seznam kroužků otevřených ve školním roce 2020-2021 s jejich časovým rozvrhem a termínem první lekce.
Fotografování tříd - školní rok 2019 - 2020
Fotografování za školní rok 2019-2020.
Školní online pokladna - uskutečnění plateb
Vážení rodiče, ve čtvrtek 10. září proběhlo stržení peněz za družinu a v pátek 11. září zálohy na adaptační kurz šestých ročníků. Roman Starý
Oznámení k povinnosti nošení roušek
Vážení rodiče, milí žáci, od zítřka 10. 9. 2020 je zavedena povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách budov, tedy i ve společných prostorách škol, nikoliv ve třídách.
Školní online pokladna - harmonogram plateb
Vážení rodiče, níže naleznete harmonogram strhávání peněz za školní akce ze Školní online pokladny.
Nová posila našeho týmu - rodilý mluvčí James Turnham
James je naše nová posila v týmu, rodilý mluvčí. Pochází z Velké Británie, z města Leicester, ale narodil se Bristolu, kde studoval historii.
Pravidla karantény
Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodiku pro nařizování karantény ve školách v souvislosti s nemocí covid-19. Obsahuje pokyny, jak budou hygienici postupovat v případě karantény či výskytu onemocnění ve škole.
Upozornění školní jídelny pro rodiče
Výdej pro žáky 1. den nemoci je možný pouze v době od 11.15 hod. do 11.30 hod. do vlastních jídlonosičů.
Logická olympiáda 2020 - registrace
Vážení rodiče, rádi bychom naši školu opět zapojili do projektu Logická olympiáda. Veškeré informace o soutěži najdete na www.logickaolympiada.cz a v příloze níže.
Plavecký výcvik - třetí ročník
V pondělí 7. září zahájili žáci třetího ročníku plavecký výcvik v Kutné Hoře.
Prvňáčci ve školním roce 2020 - 2021
Třídy 1. A a 1. B v novém školním roce.
Plán akcí - září 2020
Ukončení sběru víček z PET lahví
K pátku 11. září se ukončuje sběr víček z PET lahví.
Školní online pokladna - peníze na účtech rodičů
Vážení rodiče, děkuji všem, kteří již převedli finanční prostředky na účet školy - Školní online pokladny. Vaše peníze samozřejmě na účet v pořádku dorazily, jen je v tuto chvíli neuvidíte ve svých profilech. Jedná se
Hygienická a protiepidemická pravidla pro žáky a zákonné zástupce
Informace o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech pro žáky a zákonné zástupce Základní školy Zruč nad Sázavou vzhledem ke covid-19:
Informace pro rodiče prvňáčků
Vážení rodiče, slavnostní zahájení školního roku našich prvňáčků proběhne tradičně v prvních třídách od 8 hodin i s rodiči a za účasti pana starosty Martina Hujera.
Organizace školní družiny ve školním roce 2020 - 2021
Rozvrhy - školní rok 2020 - 2021
V sekci Žáci byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2020 -21.
Školní online pokladna - vkládání finančních prostředků
Vážení rodiče, chtěl bych poděkovat všem, kteří se úspěšně zaregistrovali do systému Školní online pokladny.
Školní online pokladna - přímý vstup do aplikace
Na webové stránky školy přidán přímý proklik do aplikace - pravý sloupec na úvodní stránce.
Informace k zahájení nového školního roku 2020 - 2021
Vážení rodiče, do zahájení školního roku máme ještě téměř dva týdny, ale pro nás je velmi důležité, abyste byli informováni o tom, co nás čeká.
Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2020-2021 - prodloužení registrace
Vážení rodiče, milí žáci. Online zápis do kroužků na školní rok 2020 - 2021 je prodloužen a bude probíhat až od pátku 4. září.
ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA  - registrace
Vážení rodiče, od nového školního roku budeme pro platby na školní akce využívat Školní online pokladnu (viz informace na webových stránkách školy v sekci Aktuality ze dne 26. 6. 2020).
Organizace školního roku 2020 - 2021
Sešity a pomůcky pro I. stupeň na školní rok 2020 - 2021
Sešity pro II. stupeň na školní rok 2020 - 2021
Vratky stravného za školní rok 2019 - 2020
Vratky stravného za školní rok 2019 - 2020 se budou vracet v kanceláři ZŠ u paní Vránové v úterý 7. července v době 8.00 - 11.30 a 13.00 - 16.00 hod.
Šerpování žáků 9. ročníků
Ve čtvrtek 25. června proběhlo v zámeckém parku slavnostní předávání vysvědčení a šerpování žáků devátých ročníků.
ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA ve školním roce 2020 - 2021
Vážení rodiče, základní škola bude od nového školního roku 2020-2021 využívat Školní program, který rozšíří kvalitu komunikace mezi školou, žákem a rodiči.
Výdej obědů ve školní jídelně - pátek 26. června
Výdej obědů v pátek 26. června proběhne od 10. 00 do 11. 00 hod. Obědy se týkají pouze žáků I. stupně ze školních skupin.
Informace školní jídelny
Ve dnech 24.6. - 26.6. nebude možné odhlašovat a přihlašovat obědy z důvodu vyrovnání finančního limitu. Šárka Menčíková, vedoucí školní jídelny
Předávání vysvědčení proběhne 26. června
V pátek 26. června se bude předávat vysvědčení. Pro vysvědčení si přijdou žáci všichni spolu dle následujícího rozpisu:
Kroužky na školní rok 2020 - 2021
Stále probíhá možnost online přihlášení do kroužků na příští školní rok.
Fotografování žáků devátých ročníků - školní rok 2019-2020
Poděkování - Fotoateliér Štěpánka Richterová.
Slavnostní předávání vysvědčení a šerpování žáků devátých ročníků
Akce se uskuteční ve čtvrtek 25. června v zámeckém parku.
Vracení knih do školní knihovny
Milí žáci, prosím všechny, kteří mají půjčené knížky ze školní knihovny o jejich vrácení.
European Money Quiz
2. místo v národním kole soutěže finanční gramotnosti
Adaptační kurz - 6. ročník
Vážení rodiče, naše škola pravidelně v září organizuje Adaptační kurz pro žáky 6. ročníků.
Časový harmonogram odevzdávání učebnic - 2. až 8. ročník
Vážení rodiče, milí žáci. Zveřejňujeme časový harmonogram odevzdávání učebnic pro 2. až 8. ročník.
Slovní mrak aneb pojďme sdílet společně
A jak to vidíte vy?
Organizace vzdělávacích aktivit pro 8. ročník od 8. 6. 2020
Vážení rodiče, informujeme vás o organizaci vzdělávacích aktivit pro 8. ročník na naší základní škole v týdnu od 8. 6. 2020.
Organizace vzdělávacích aktivit pro 6. a 7. ročník od 8. 6. 2020
Vážení rodiče, vzdělávací aktivity pro 6. a 7. ročník budou v týdnu od 8. 6. 2020 probíhat i nadále distanční formou dle rozvrhu online výuky.
Schůzka pro rodiče budoucích prvňáků
V úterý 23. června se od 15. 00 hod. koná schůzka pro rodiče budoucích prvňáků.
Zápis do školní družiny pro žáky 1. - 5. ročníku a zápis do školní jídelny pro žáky 1. ročníku pro školní rok 2020-2021
Vážení rodiče, ve dnech 8. a 10. června 2020 od 8:00 do 17:00 hodin
Nabídka kroužků školní družiny na školní rok 2020-2021 - online přihlášení
Vážení rodiče, milé děti. Online zápis do kroužků školní družiny na školní rok 2020/2021 bude probíhat od 27. května do 19. června.
Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2020-2021 - online přihlášení
Vážení rodiče, milí žáci. Online zápis do kroužků na školní rok 2020 - 2021 bude probíhat od pátku 22. května do pondělí 22. června.
Literární soutěž Zručských novin
Zručské noviny vyhlašují literární soutěž na téma: "Co považuješ za důležité pro svůj život?"
POZVÁNKA na 2. online setkání rodičů
Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na online setkání rodičů, které se uskuteční ve středu 20. 5. 2020 od 16 do 17:30 hodin.
Ošetřovné zůstane i po otevření škol
Rodiče, kteří nepošlou své dítě do školky či školy po jejich otevření, nepřijdou o šanci na ošetřovné. Mohou o něj žádat až do konce června, pokud uvedou vážné zdravotní nebo provozní důvody.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
Rozhodnutí ředitelky školy o postupu při hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
InspIS SETmobile
Příprava na přijímací zkoušky - InspIS SETmobile.
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci zveřejnil informaci, ve kterých termínech se letos uskuteční jednotná přijímací zkouška (JPZ) na střední školy.
Informace k otevření I. stupně základní školy od 25. 5. 2020
Vážení rodiče, v souladu s usnesením vlády je umožněna osobní přítomnost žáků I. stupně ve škole za konkrétních podmínek pro účely vzdělávacích aktivit od 25. 5. 2020.
Den Země - sbírka básní a prózy
Sbírka žákovských básní a prózy ke Dni Země 2020.
Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání.
Informace pro žáky 9. ročníků připravující se na JPZ na SŠ 2020
Vážení rodiče, v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků za konkrétních podmínek pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
Školní družina - vaření pro malé kuchtíky
Peníze na suroviny z kroužku vaření pro malé kuchtíky si můžete vyzvednout u paní Vránové v kanceláři školy v pondělí, ve středu a v pátek od 8-12 hodin. Bc. Ilona Táborská - vedoucí kroužku
Stíny 6.A
Žáci 6.A se skryli ve svém stínu. Kolik jich zvládnete poznat?
Energie-budoucnost lidstva-videobeseda pro 9.r
Ve čtvrtek 23.4.2020 se pro žáky 9.ročníku v rámci předmětu fyzika uskutečnila videobeseda Energie – budoucnost lidstva. Videobesedou nás provázeli nezávislí odborníci na energetiku a fyzici jaderných reaktorů z Temelína.
Podpora Eduzměny při distančním vzdělávání
Po jarních prázdninách se žáci nevrátili do lavic a učitelé za katedry, ale všichni zasedli k počítačům, a tak začala éra distančního vzdělávání.
OBĚDY DOMŮ - informace
Vážení rodiče, od 4. 5. 2020 se obědy domů pro děti pro velmi malý zájem vařit nebudou.
Převod úplaty školní družiny
Ředitelka Základní školy Zruč nad Sázavou podle §123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
KYBER - DÍTĚ a jeho sítě
Nabídka webinářů Etických dílen.
ROZVRHY -  výuka online
Na webových stránkách školy byla v sekci ŠKOLA vytvořena nová složka ROZVRHY - výuka online.
Tipy pro rodiče a POZVÁNKA na online setkání
Vážení rodiče, na základě výsledků dotazníkového šetření vytvořil Místní akční plán rozvoje vzdělávání spolu s Nadačním fondem Eduzměna stručnou infografiku s tipy, jak se vyrovnat se vzděláváním dětí na dálku.
Termín zveřejnění rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku
Vážení rodiče, rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku bude zveřejněno na webových stránkách školy a vyvěšeno na dveřích hlavního vchodu do školy v pondělí 4. května 2020. Mgr. Ivana Stará, ředitelka školy
Informace k ukončení činnosti kroužků v 2. pololetí školního roku 2019/2020
Na základě rozhodnutí ředitelky základní školy je ukončena činnost kroužků v období 2. pololetí školního roku 2019/2020 a budou vráceny poměrné části uhrazených poplatků. Podrobné informace na třídních stránkách nebo na tel. 327 531 189.
Informace k zahraničnímu zájezdu
Vážení rodiče, je jasné, že vzhledem k současné situaci, se zahraniční zájezd neuskuteční. Proběhlo několik jednání s cestovní kanceláří Školní zájezdy.
Školní družina vyhlašuje soutěž - ČARODĚJNICKÉ TVOŘENÍ
Milé děti, hodně na Vás myslíme. A protože víme, že jste šikovné, vyhlašujeme soutěž ČARODĚJNICKÉ TVOŘENÍ. Pálení čarodějnic se kvapem blíží, letos sice bude v jiném duchu než minulé roky, ale to nevadí.
OBĚDY DOMŮ - průzkum zájmu
Vážení rodiče, vzhledem k rozhodnutí vlády, že II. stupně základních škol budou zavřené do konce školního roku a I. stupně budou fungovat pouze formou dětských skupin, rádi bychom vám od 4. 5. 2020 nabídli službu pro vaše děti - „Obědy domů“.
Pozdrav ze školní družiny
Milí družinoví kamarádi, moc na vás myslíme a vzpomínáme. Víme, že dost času trávíte u počítače, tak vám posíláme námět na protažení.
Den Země - 22. 4. 2020
Ve středu se slaví mezinárodní Den Země. Udělejme každý pro ni něco a tím i pro sebe.
Nabídka z Včelího světa Hulice
Vážení, doba koronavirová způsobuje, že do Včelího světa v Hulicích v letošním školním roce nedorazí na výukové programy skoro 2000 dětí. Měli jsme pro ně připravené medové cukrovinky a perníčky.
Výsledky zpětné vazby z dotazníku MAP Kutnohorsko
Vážení rodiče, zveřejňujeme výsledky zpětné vazby z dotazníku Místní akční skupiny - Vzdálená výuka na základních školách na Kutnohorsku.
Konečný termín registrace prvňáčků se blíží
Děkujeme všem rodičům, kteří do dnešního dne zaregistrovali své děti k online zápisu do 1. třídy. Do dnešního dne se zaregistrovalo více jak 40 budoucích prvňáčků. Připomínáme, že konečný termín registrace k zápisu je ve středu 15. 4. do 12.00 hodin.
Mobilní aplikace UčíTelka
V úzké spolupráci s učitelkami, které vedou výuku v pořadu České televize UčíTelka, připravuje ČŠI procvičovací a opakovací testy pokrývající právě to učivo, které je v pořadu UčíTelka probíráno.
Další důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Pokyny k předání Žádosti o zápis dítěte.
Zvládneme to s úsměvem
Veselý pozdrav učitelů z jejich domova.
Vzdálená výuka na základních školách na Kutnohorsku - zpětná vazba od rodičů
Vážení rodiče, na webových stránkách jednotlivých tříd bude zveřejněn odkaz na vyplnění dotazníku (MAP Kutnohorsko). Více informací získáte otevřením tohoto příspěvku.
ČT edu startuje
Tisíce videí pro chytrou zábavu i vědu - edu.ceskatelevize.cz
Zápis žáků do prvního ročníku školního roku 2020 - 2021
Vážení rodiče, zápisy online do prvního ročníku budou probíhat od středy 1. 4. 2020 od 8:00 hod - do středy 15. 4. 2020 do 12:00 hodin.
Kuchařky ze školní jídelny šijí roušky
Paní kuchařky ze školní jídelny vyměnily vařečky a hrnce za šicí stroje a také se aktivně zapojily do šití roušek, které roznášely po sousedech (zvláště seniorech).
Zákon č. 135/2020 Sb.
Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Odpovědi na nejčastější dotazy.
Přijímací zkoušky - termíny
Časová osa přijímacího řízení.
Nabídka konzultací od školní psycholožky
Milí rodiče, vzniklá situace je nestandardní, takovou nám život ještě nepřihrál a řešíme ji každý po svém. My i děti.
Online výuka
Na webových stránkách školy byla v sekci ŠKOLA vytvořena nová složka ONLINE výuka - http://www.zszruc.cz/online-vyuka/. Zde budou zveřejňována natočená výuková videa.
Mobilní aplikace Google Classroom
Vzhledem k rozšiřující se výuce pomocí Google Classroom je na Google Play možnost stažení mobilní aplikace.
Jednotné přijímací zkoušky na střední školy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy.
Výtvarné práce našich žáků
"Co dělat, když se má člověk zdržovat doma a navíc ještě počasí nepřeje zrovna procházkám v přírodě?
Ošetřovné pro děti až do 13 let
Lidé budou moci čerpat náhradu za ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let.
Prvňáčky učíme online
Paní učitelky prvních tříd se rozhodly učit děti na dálku.
OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ - NAŘÍZENÍ  MŠMT:  ZÁPISY NA DÁLKU
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.
Uzavření pedagogicko - psychologické poradny v Kutné Hoře
Od pondělí 16. března je Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje UZAVŘENA na všech svých pracovištích na dobu neurčitou.
Informace pro žáky k domácímu vzdělávání
Milí žáci, skončily jarní prázdniny a dnes měla začít škola.
Konzultace školní psycholožky - nabídka pomoci
Žáci i rodiče mají možnost v případě úzkostí, depresí či jakýchkoliv jiných problémů při zvládání současné situace kontaktovat školní psycholožku Mgr. Evu Vavřínovou.
Informace k výuce žáků a provozu školy
Vážení rodiče, informace k výuce budou postupně uveřejněny na třídních webových stránkách a učitelé je budou pravidelně aktualizovat.
Zahraniční zájezd - informace cestovní kanceláře
Dle vyjádření se cestovní kancelář v současné době nouzového stavu zabývá především řešením březnových zájezdů a následně zájezdů v dubnových termínech.
Skončily prázdniny a UčíTelka
Česká televize spouští od pondělí 16. března projekt nazvaný UčíTelka.
Vyzvednutí věcí ze školy - reakce na dotazy
Vážení rodiče, na základě Vašich dotazů upřesňujeme, že zítřejší vyzvedávání věcí ve škole je zcela na Vašem uvážení.
Vyzvednutí věcí ze školy - pondělí 16. 3.
Vážení rodiče, jak již víte, od pondělí 16. března bude provoz základní školy přerušen, a to aktuálně do odvolání.
Informace k zahraničnímu zájezdu do Švýcarska.
Informace k zahraničnímu zájezdu do Švýcarska.
10 let věku - OČR
Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.
Uzavření veškerého provozu základní školy od 11.3.2020
Vážení rodiče, z důvodu mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je s účinností od 11. března 2020 uzavřen veškerý provoz základní školy (výuka, školní jídelna, kroužky v ZŠ, družina) do odvolání.
Velká rodinná rada v šestém ročníku
Šesťáci si vyzkoušeli, jaké je to hospodařit s rodinným rozpočtem v rámci programu Velká rodinná rada se zaměřením na finanční gramotnost.
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Základní škola Zruč nad Sázavou otevře ve školním roce 2020/2021 přípravnou třídu.
Informace k prevenci před koronavirem
Vážení rodiče, předáváme informace Krajského úřadu Středočeského kraje.
Okresní kolo v recitační soutěži
Ve čtvrtek 27. února se v Kutné Hoře v Tylově divadle konalo okresní kolo v recitační soutěži.
Adam Petrík obsadil vynikající 3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády
Smysly zvířat - 1. a 2. ročník
V úterý 25. února proběhl pro žáky 1. a 2. ročníku vzdělávací program EVVO s pracovníky Obory ve Žlebech.
Plán akcí - březen 2020
Návštěva Sunny Canadian International School
V pátek 14. února navštívili vybraní žáci z naší třídy Sunny Canadian International School v Jesenici.
Školní kolo recitační soutěže
V úterý 18. února se v hudebně uskutečnilo školní kolo recitační soutěže prvního stupně.
Nadační fond Eduzměna bude mít svoji laboratoř na zkvalitnění českého školství na Kutnohorsku
Jsme velmi rádi, že od září bude zahájen pětiletý pilotní projekt na zkvalitnění českého školství na Kutnohorsku, tedy i v našem městě.
Karneval školní družiny 2020
Ve středu 12. února ve 13.30 hodin začal rej masek dětí ze školní družiny ve sportovní hale.
Adam Král obsadil vynikající 3. místo v okresním kole konverzační soutěže v Nj
Výsledková listina konverzační soutěže.
Najděte klíč ke svému potenciálu
Dvouhodinový seminář na uvedené téma pro naše žáky připravil ve středu 5. února Ing. Marek Pavlík, Ph.D., konzultant, lektor a kouč.
Pythagoriáda
Výsledky školního kola Pythagoriády 6. února 2020
Divoká školní zahrada
Ve čtvrtek 30. ledna proběhl ve škole pro 3. - 7. ročníky výukový program EVVO.
eTwinning - Speisekarte (prezentace ze Slovinska)
V rámci společné kooperace formou eTwinningu v projektu Erasmus + vytvořili žáci 8. tříd ze ZŠ Osnovna šola Dobje pri Planini prezentace na téma "Speisekarte".
Plán akcí - únor 2020
Kutnohorsko se chystá zlepšit kvalitu vzdělávání dětí. Pomůže mu projekt Eduzměna.
S radostí se s vámi chceme podělit o dobrou zprávu.
Výtvarná soutěž ve školní družině
V úterý 28. ledna proběhlo ve sportovní hale vyhodnocení výtvarné soutěže.
eTwinning - Speisekarte (prezentace)
V rámci kooperace formou eTwinningu s partnerskou školou Osnovna šola Dobje pri Planini vytvořili žáci třídy 8.A prezentace na téma "Speisekarte".
Literární a výtvarná soutěž ke Dni Země 2020
Vyhlášení soutěže pro žáky školy.
Biologická olympiáda 2020 - školní kolo
Výsledky školního kola Biologické olympiády.
Vynikající umístění našich žáků v okresním kole Olympiády z českého jazyka
Žák třídy 9.B Václav Vilímovský se umístil na vynikajícím 4. místě v okresním kole Olympiády z českého jazyka, když mu pouhý bod chyběl do třetího místa.
Fyzikální olympiáda - školní kolo- výsledky
Lyžařský kurz 7.ročníku Benecko 12.-19.1.2020
Žáci 7.ročníků se 12. - 19.1.2020 zúčastnili lyžařského kurzu na Relax Hotelu Bára na Benecku v Krkonoších.
Setkání s rodiči předškoláků 2020
V pondělí 27. ledna se uskutečnilo setkání s rodiči předškoláků.
Karneval školní družiny - pozvánka
Ukončení sběru starého papíru
V souvislosti s prudkým poklesem výkupních cen a nezájmem zpracovatelů je s okamžitou platností od 10. ledna 2020 ukončen sběr starého papíru.
Pozvánka pro rodiče předškoláků
Vážení rodiče, zveme Vás na setkání, kde bychom Vás rádi seznámili s tím, co nového na vaše dítě čeká a jak se co nejlépe připravit na zápis do 1. třídy a vstup do školy.
Kino pro děti
Pozvánka na promítání kina za vysvědčení ve spolkovém domě.
Slohové práce našich žáků
Ukázky slohových prací žáků sedmých a osmých ročníků.
Zeměpisná olympiáda - kategorie A, B, C
Výsledky školního kola olympiády.
Weihnachten in Slowenien - eTwinning
V rámci mezinárodní komunikace formou eTwinningu s partnerskou školou Osnovna šola Dobje pri Planini
PF 2020
Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2020.
Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Výsledky Konverzační soutěže v anglickém jazyce.
Promítání v sále ZUŠ
Děkujeme panu učiteli Paterovi (ZUŠ), který zpříjemnil našim dětem (2.A, 2.B, 5.A, 5.B) dopoledne a promítl v sále ZUŠ vánočně laděné pohádky.
Plán akcí - leden 2020
Olympiáda z ruského jazyka
Výsledky školního kola olympiády.
Prezentace žáků 8. A v rámci projektu eTwinning
V rámci kooperace formou eTwinningu s partnerskou školou Osnovna šola Dobje pri Planini vytvořili žáci třídy 8.A prezentace na téma "Weihnachten".
Olympiáda z českého jazyka
Výsledky školního kola olympiády.
Dárek z kabinetu anglického jazyka
Rádi byste, aby Vaše děti bavila angličtina?
Pokyny k platbě zahraničního zájezdu do Švýcarska
Vánoční procházka druháků
Žáci z druhé třídy vyrazili na procházku. Prohlédli si krásný vánoční strom u zámku a navštívili zajímavou výstavu papírových modelů hradů a zámků.
OLYMPIADE IN DER DEUTSCHEN SPRACHE
Výsledky školního kola olympiády - 8. ročník
OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM JAZYCE - 9. ročník
Výsledky školního kola olympiády.
Za adventem vyrazili žáci ZŠ do císařské metropole
Je 29. listopadu, šest hodin ráno a náš autobus s 48 žáky, 3 učiteli a řidičem právě vyráží na čtyřhodinovou cestu do Vídně.
Pekelná školní družina
V pátek 6. prosince děti ve školní družině navštívil Mikuláš a čert.
Mikulášská nadílka na I. stupni
Také naši školu navštívili ve čtvrtek Mikuláš, čerti a andělé.
Polabské muzeum Přerov  - literární exkurze šesťáků
Adventní čas přináší krásnou a klidnou atmosféru. Dnes jsme ho se žáky 6. tříd využili i my, když jsme navštívili skanzen lidových staveb v Přerově nad Labem.
Vánoční turnaj II. stupně
V pátek 20. prosince se ve sportovní hale uskuteční vánoční turnaj pro žáky 6. - 9. ročníků.
eTwinning v projektu Erasmus + - prezentace slovinských žáků
V rámci společné kooperace formou eTwinningu v projektu Erasmus + vytvořili žáci 8. tříd ze ZŠ Osnovna šola Dobje pri Planini prezentace na téma "Mein Star".
Exkurze 9.ročníků do Techmania Science Center v Plzni
V pondělí 26.11.2019 žáci našeho 9.ročníku navštívili v rámci fyzikální exkurze Techmania Science Center v Plzni.
Plán akcí - prosinec 2019
Zahraniční poznávací zájezd - Švýcarsko
V termínu 27. až 30. května 2020 plánujeme zahraniční poznávací zájezd.
Adventní Vídeň - pokyny k odjezdu
Vážení rodiče, účastníci pátečního zájezdu do Vídně se shromáždí na autobusové zastávce Na Pohoří v 5.45 hod.
Dětský parlament v projektu charitativní organizace Mary's Meals
Dětský parlament se stejně jako v minulých letech zapojil do jednoho z užitečných projektů.
Prezentace středních škol 2019 - 9. ročník
Ve středu 20. listopadu se v hudebně uskutečnila prezentace středních škol.
„Ulhaná princezna“ ve školní družině
V úterý 19. listopadu nás ve školní družině navštívilo divadlo s loutkami.
Exkurze 9. ročník - DENSO Czech Zruč nad Sázavou
"I letos jsme v naší společnosti přivítali žáky 9. tříd základní školy ze Zruče nad Sázavou. Jedná se již o tradiční program
Snídaně ve škole - vzpomínková akce k 30. výročí sametové revoluce
Snídani ve škole a vzpomínkovou akci na 17. listopad 1989 a roky před, máme za sebou.
První místo v okresním kole stolního tenisu
Naši stolní tenisté vybojovali vynikající první místo v okresním kole.
Exkurze 8. ročníku do Technického muzea
Ve středu 13. listopadu se uskutečnila v rámci předmětu fyzika exkurze 8. ročníku do Technického muzea v Praze.
Pečení šátečků v 5. B
Ve středu 13. listopadu proběhlo s velkým nadšením dětí pečení šátečků, které budeme podávat rodičům v pátek na společné snídani.
eTwinning v projektu Erasmus +
Ve spolupráci s partnerskou školou ze Slovinska - Osnovna šola Dobje pri Planini
Recitační soutěž
V úterý 12. listopadu proběhla na naší základní škole recitační soutěž pro žáky II. stupně.
Rasismus a jeho předsudky - preventivní program
Co si společnost myslí o rasismu, denně slýcháme z mediálních prostředků.
Vzdělávací program - Zachraň jídlo
Žáci základní školy byli seznámeni s problematikou plýtvání jídlem.
Bruslení šesťáků a sedmáků v Ledči nad Sázavou
Matematická soutěž v 5. B
V rámci matematické gramotnosti, šablony II, proběhla v 5. B v úterý 5. 11. netradiční výuka.
Informace pro rodiče - 6. 11. 2019
Vážení rodiče, ve středu 6. 11. 2019 bude probíhat výuka dle rozvrhu a zároveň se uskuteční i plánované akce - vzdělávací program o plýtvání jídlem a Národní testování SCIO žáků 9. ročníků.
Bruslení - 5. ročník
Také páté třídy zahájily své letošní bruslení na ledové ploše v Ledči nad Sázavou.
Druháci v Podblanickém ekocentru Vlašim
V pátek 1.listopadu se druhé třídy vypravily do Podblanického ekocentra ve Vlašimi, kde je čekaly dva zajímavé projekty.
Plán akcí - listopad 2019
Vánoční tvoření s rodiči - pozvánka
Ve čtvrtek 28. listopadu se na prvním stupni uskuteční akce pro rodiče a prarodiče našich žáků.
Snídaně ve škole - výročí 17. listopadu 1989
Školská rada zve vás, rodiče a prarodiče, v pátek 15. listopadu 2019 na snídani do školy.
Skrytá nebezpečí internetu
Každý rok se mohou naši žáci seznámit v rámci různých preventivních programů s nebezpečími a nástrahami, které je mohou v životě potkat.
Rozšířená realita
Ve třídě 6.A dnes ožily omalovánky !
Pozvánka na výstavu papírových modelů
Výstava se uskuteční v zámecké galerii od 6. listopadu.
Osnovna šola Dobje
Inspirace ve slovinské základní škole v rámci stínování v projektu Open World programu Erasmus+
Druháci zahájili letošní bruslení
Naši druháčci opět začali bruslit.
Den zvířat ve druhých třídách
Jak lépe oslavit Den zvířat, než setkáním s nimi? Třídy 2.A a 2.B. navštívily Záchrannou stanici Pavlov, kde se starají o zraněná zvířátka.
Den zvířat v 5. A
Žáci z 5. A si pro Den zvířat vybrali téma Ohrožené druhy živočichů na naší planetě.
Adaptační kurz 6. ročníku
Žáci tříd 6.A a 6.B se zúčastnili adaptačního kurzu.
Bruslení osmáků a deváťáků v Ledči nad Sázavou
Dopravní výchova 4. B
Ve středu 2. října se uskutečnila podzimní část výuky dopravní výchovy, kterou znamenitě vedli strážníci městské policie pan Pavel Antoš a pan Milan Mudroch.
Deváťáci na Úřadu práce v Kutné Hoře
Také naše škola pomáhá žákům devátých ročníků při výběru střední školy a budoucího povolání.
Bruslení 1. ročníků
V úterý 1. října byla zahájena výuka bruslení pod vedením zkušených lektorů.
Beseda o Japonsku ve školní družině
Ve středu 2. října se setkaly děti z I. a II. oddělení ŠD s paní Naoko Procházkovou.
Termíny přijímacího řízení na školní rok 2019 - 2020
Pokyny k doplatku ceny zájezdu - Vídeň
Vážení rodiče,společně s odevzdáním přihlášky k účasti na adventním zájezdu do Vídně zaplatili žáci 200 Kč zálohy.
Plán akcí - říjen 2019
Beseda s Robertem Fulghumem
V sobotu 5. října v 19 hodin proběhne v malém sále Hotelu Zruč beseda s Robertem Fulghumem.
Upozornění - uzavření hlavního vchodu v pátek 27. 9. 2019 ve 13.30 hod.
V pátek 27. 9. 2019 se hlavní vchod do školy uzavírá již ve 13.30 hod., k vyzvedávání dětí používejte zadní vchod školní družiny.
Pojďme se seznámit - akce školní družiny
V pátek 20. září se děti ze školní družiny seznamovaly ve sportovní hale na akci „Pojďme se seznámit“.
Projekt Naše hory
Zeměpisná exkurze osmých ročníků na Sněžku.
Adventní zájezd do Vídně
Bližší informace a přihlášky u p. uč. Blanky Olišarové.
Kroužky na školní rok 2019 - 2020 - rozvrh
Logická olympiáda - registrace
Vážení rodiče, rádi bychom naši školu zapojili do projektu Logická olympiáda.
Technický kroužek  pokračuje i v letošním školním roce
Šesťáci v Kotelně!
Žáci 6. ročníku prožili adaptační dopoledne v NZDM Kotelna Zruč nad Sázavou.
Nabídka kroužku angličtiny s rodilým mluvčím
V letošním školním roce nabízíme ve spolupráci s agenturou Easyspeak kroužky angličtiny s rodilým mluvčím.
Naši noví prvňáčci - školní rok 2019-2020
Plán akcí - září 2019
Rozvrhy na školní rok 2019 - 2020
Kroužky na školní rok 2019 - 2020
Aktualizace kroužků od září 2019.
V pondělí 2. 9. proběhne výdej obědů v době od 10:30 do 12:30 hod.
Informace školní družiny na rok 2019 - 2020
Systém FLOWBOX už rok pomáhá žákům a učitelům v naší základní škole
Nová pohlednice základní školy
Školní rok 2018 - 2019  ve vzpomínkách
Organizace školního roku 2019 - 2020
Rozhodnutí o nové výši měsíční úplaty školní družiny - od 2. 9. 2019
Diskotéka s Ferdou ve školní družině
Ve středu 25. června nás opět po roce ve školní družině navštívil klaun Ferda, který si vzal na pomoc kačera Ronalda.
Sešity pro II. stupeň na školní rok 2019 - 2020
Sešity a pomůcky pro I. stupeň na školní rok 2019 - 2020
Sbírka žákovských básní a próz ke Dni Země 2019
Školní výlet 7. A a 8. A
Sedmáci a osmáci na výletě v Prachovských skalách a na hradě Trosky.
Školní výlet 8.B
Žáci 8.B na výletě v Poděbradech
Slavnostní předávání vysvědčení a šerpování žáků devátých ročníků
Akce se uskuteční ve čtvrtek 27. června v zámeckém parku.
Praha literární a historická - 8. ročník
Žáci osmých ročníků se v pátek 7. června zúčastnili literárně historické exkurze v Praze.
Výlet 1. A a 1. B na Stvořidla
Žáci prvních tříd se vypravili na výlet vlakem.
Dětská pouť ve školní družině
V pátek 31. května se děti ze školní družiny těšily na dětskou pouť. Ta začala v tělocvičně před 13 hodinou.
Centrum volného času - nabídka kroužků na školní rok 2019/2020
Plán akcí - červen 2019
Ukončení sběru papíru
V pondělí 3. června v 7. 55 hod. bude pro letošní školní rok ukončen sběr papíru.
Středověká Kutná Hora 28. května 2019
Dobrodružství s názvem Středověká Kutná Hora začalo již při nástupu do autobusu ve Zruči nad Sázavou.
Hrabalův Nymburk 29. května 2019
Žáci 9.A a 9.B v Nymburku
Návštěva v městské knihovně - Pasování na čtenáře
Třídy 1.A a 1.B navštívily městskou knihovnu, kde děti ochotně předvedly, jak umí číst.
Poslední školní výlet třídy 9. A
Úterý 14. května byl pro většinu žáků běžný den.
Výtvarná soutěž ke Dni Země 2019
Výsledková listina soutěže.
Vodní dům Hulice - 4. ročník
V pátek 17. května čtvrté třídy navštívily Vodní dům v Hulicích.
Vzpomínka na zemi s vůní sýra a tulipánů - pohledem žáků.......
Pokud se ptáte, proč ve středu čtyryadvacátýho dubna bloudilo v odpoledních hodinách
4. B na dopravním kurzu
Ve čtvrtek 16. května absolvovala třída 4. B další část kurzu dopravní výchovy.
Čtvrťáci na školním výletě
Ve středu 15. května byli čtvrťáci na školním výletě.
4. A na dopravním kurzu
V pátek 10. května se naše třída 4. A zúčastnila druhé části dopravního kurzu s městskou policií.
Čarodějnický rej ve školní družině
Ve dnech 29. a 30. dubna místo pálení čarodějnic (protože nám nepřálo počasí) jsme si ve školní družině zasoutěžili s košťaty.
Plán akcí - květen 2019
Vybíjená - okresní kolo - 4. a 5. ročníky
Ve dnech 24. a 25. dubna se konala okresní kola ve vybíjené v Kutné Hoře.
Zahraniční zájezd do Nizozemska
Naarden, Zaanse Schans, Keukenhof, Volendam, Amsterdam
Den Země v 1. A
Žáci z 1.A se rozdělili do 4.skupin : ekosystém - voda, vzduch, les, pole a louka.
Den Země ve 3. A
Dětské rybářské závody
Matematická olympiáda - okresní kolo
Celkem 11 žáků se zúčastnilo okresního kola matematické olympiády v Kutné Hoře. Vzhledem k vysoké obtížnosti úloh v okresním kole se naši žáci umístili na krásných pozicích. Gratulujeme!
Den Země v 1. B
Děti si vybraly skupinu, ve které budou pracovat a s chutí se pustily do díla.
Noc s Andersenem - 4. ročníky
V pátek 12. dubna se v naší škole konala Noc s Andersenem. Akce se zúčastnili žáci čtvrtých ročníků.
Biologická olympiáda kategorie C - okresní kolo
Úspěchy našich žáků v okresním kole Biologické olympiády.
Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy pro školní rok 2019/2020
Okresní kolo olympiády ve fyzice
Žáci naší školy Matěj Šimek, Jan Trpišovský a Eliška Rejhonová se zúčastnili okresního kola Fyzikální olympiády pro 8. a 9.ročníky. Matěj Šimek se umístil na krásném 6.místě, byl nejlepší v hodnocení základních škol. Gratulujeme.
 Biologická olympiáda kategorie D - okresní kolo
Kateřina Fuchsová se umístila v okresním kole Biologické olympiády na třetím místě.
Velikonoční tvoření v 1. A
Zahraniční zájezd Nizozemsko - pokyny
Velikonoční tvoření v 1. B
Taneční soutěž - školní kolo
Výsledky taneční soutěže.
Krajské kolo olympiády v českém jazyce
Eliška Rejhonová z 9. B obsadila vynikající 5. místo v krajském kole olympiády v Čj. Gratulujeme.
Velikonoční tvořeni ve školní družině
Jako každý rok, tak i letos, se v pondělí 8. dubna ve školní družině velikonočně tvořilo.
Pythagoriáda
Výsledkové listiny školního kola Pythagoriády.
Zápis nových prvňáčků
V sobotu 6. dubna se uskutečnil zápis do prvních tříd.
Kuličkový král ve školní družině
V pondělí 1. dubna ve školní družině proběhly soutěže ve cvrnkání kuliček do dálky, do důlku, do garáží a rozstřel z malého kruhu.
Okresní kolo volejbal - kategorie H4
Družstvo starších chlapců naší školy se v úterý 2. dubna zúčastnilo v Čáslavi okresního kola ve volejbalu.
Zápis ze schůze SRPŠ - 21. 3. 2019
Vyhlášení dnů ředitelského volna
Anglicky s úsměvem - nabídka kroužku pro děti
Dopoledne s Andersenem
V souvislosti s akcí Noc s Andersenem strávili žáci čtvrtých ročníků krásné dopoledne v městské knihovně.
Instagram - stránka školy
Od 1. dubna nově na Instagramu.
Plán akcí - duben 2019
Cestopisná přednáška - Jižní Amerika, Island
V pátek 29. března proběhla v hudebně cestopisná přednáška pro žáky sedmých a osmých ročníků.
Projektový den Naše město - 3. ročník
V rámci projektového dne Naše město žáci 3. tříd navštívili zručský zámek.
Košíková okresní kolo - kategorie H3
Stejně jako starší žáci v pondělí, tak i mladší žáci odjeli ve středu 27. března na okresní kolo v košíkové do Kutné Hory.
Bruslení prvňáčků
Žáci z 1.A a 1.B úspěšně zakončili desátou lekci bruslení.
Projekt Erasmus + - návštěva učitelů z Polska
Výlet do zámku ve Zruči a do Kutné Hory.
Košíková - okresní kolo - kategorie H4
V pondělí 25. března odjeli chlapci naší školy na okresní kolo v košíkové do Kutné Hory.
Švihadlová princezna (princ) ve školní družině
Ve čtvrtek 21. března se na hřišti za školou konalo finále ve skákání přes malé a velké švihadlo.
Projektový den Naše město ve 4 .A
Naše třída strávila projektový den v krásném prostředí zámeckého parku.
Den otevřených dveří - 3. dubna 2019
Pozvánka na den otevřených dveří v základní škole.
Ponožkový den v 1. A
Ponožkový den v 1. B
Projektový den Naše město - 1. ročník
Prvňáci z obou tříd navštívili lékárnu.
Bruslení - 5. ročník
Ve středu 20. března odjeli žáci 5. ročníků na závěrečnou, již pátou lekci, bruslení na zimní stadion v Ledči nad Sázavou.
Futsalový turnaj - chlapci II. stupně
Ve středu 13. března proběhl futsalový turnaj chlapců II. stupně.
Velikonoční tvoření 2019 - pozvánka
Ve středu 10. dubna budeme od osmi hodin společně vytvářet velikonoční ozdoby a doplňky.
3. ročník v městské knihovně
Žáci 3. ročníku navštívili ve středu 13. března městskou knihovnu.
Fyzikální olympiáda - školní kolo- výsledky
Prvňáčci v knihovně
V pondělí 11. března se v městské knihovně uskutečnila informativní výchova pro žáky prvních ročníků.
Plán akcí - březen 2019
Výzva rodičům - bezpečnost u základní školy
Filmový workshop ve Zruči nad Sázavou
Zápis do prvního ročníku - školní rok 2019-20
Zápis se uskuteční v sobotu 6. dubna 2019.
Školní kolo recitační soutěže - I. stupeň
V pátek 22. února se na prvním stupni uskutečnilo školní kolo recitační soutěže.
Karneval školní družiny
Ve středu 20. února v půl druhé začal rej masek dětí ze školní družiny ve sportovní hale.
Literární soutěž tříd 1. A a 1. B
V 1. A a 1. B proběhla soutěž v přednesu básní.
Kritéria přijímání žáků do základní školy - školní rok 2019/2020
Upozornění pro strávníky školní jídelny - zvýšení ceny stravného
Dovolujeme si Vás s ohledem na zvýšení cen potravin a služeb upozornit,
Konverzační soutěž v anglickém jazyce - kategorie I. A a II. A
Výsledková listina soutěže.
Školní přebor v košíkové - hoši
Jako každým rokem, tak i letos se žáci naší školy zapojili do školního přeboru v košíkové.
Konverzační soutěž v německém jazyce - okresní kolo
Eliška Rejhonová obsadila 4. místo v kategorii II. A.
Matematická olympiáda
Výsledková listina okresního kola matematické olympiády.
Srdce s láskou darované - třída 2. B na návštěvě v Centrinu
Třída 2. B se zapojila do soutěže "Srdce s láskou darované".
Eliška Rejhonová vítězkou okresního kola Olympiády v českém jazyce
Výsledková listina okresního kola.
Ptáci na obzoru - výukový program
Celý rok jsme se těšili na další výukový program z o. s. Ornita.
Plán akcí - únor 2019
Primární prevence ve 4. třídách
V obou čtvrtých ročnících se 23. ledna již podruhé uskutečnila primární prevence.
Primární prevence - 5. ročník
V úterý 22.ledna se žáci pátých ročníku zúčastnili primární prevence pod názvem "Jak si nenechat ublížit".
Naši prvňáčci v Kutnohorském deníku
Lyžařský kurz 7.ročníku Benecko 13.-20.1.2019
Žáci 7.ročníků se zúčastnili lyžařského kurzu na Relax Hotelu Bára na Benecku v Krkonoších.
Biologická olympiáda 2018-19 - školní kolo
Výsledková listina olympiády.
Pohádkové putování 2019
Schůzka s rodiči předškoláků - pozvánka
Bruslení žáků 1. A a 1. B
První ročník na bruslení v Ledči nad Sázavou.
Čtvrťáci na bruslích
Čtvrté ročníky jely v pátek 4. ledna již podruhé na bruslení do Ledče nad Sázavou.
Cesta k dobrému týmu – 7.A
V rámci primární prevence se v 7.A uskutečnily třídnické hodiny s tématem „ Cesta k dobrému týmu“.
Plán akcí - leden 2019
Olympiáda v německém jazyce - 8. ročník
Výsledková listina olympiády.
Zeměpisná olympiáda 2018/19 - kategorie C - 8.- 9. ročník
Výsledková listina zeměpisné olympiády.
Olympiáda v německém jazyce - 9. ročník
Výsledková listina olympiády.
Muzikál „Kocour v botách“ - 5. ročník
V úterý 11. prosince žáci z pátého ročníku vyjeli za kulturou do Prahy.
Prosinec ve školní družině
Ve středu 5. prosince navštívil školní družinu čert s Mikulášem.
Zeměpisná olympiáda 2018/19 - kategorie B - 7. ročník
Výsledková listina zeměpisné olympiády.
Zeměpisná olympiáda 2018/19 - kategorie A - 6. ročník
Výsledková listina zeměpisné olympiády.
Bruslení - třídy 1. A a 1.B
Bruslení prvňáčků na zimním stadionu v Ledči.
Včelí svět v Hulicích - 3. ročník
V adventním čase navštívili žáci 3. tříd v pátek 7. prosince Včelí svět v Hulicích.
Mikulášská nadílka na I. stupni
Mikuláš, čert a anděl na základní škole.
Nové tváře v pedagogickém sboru na základní škole
Rozhovor Blanky Olišarové s panem učitelem Petrem Bourkem.
Olympiáda v českém jazyce
Výsledky školního kola olympiády v českém jazyce.
eTwinning - partnerská škola ve Švédsku
V rámci projektu spolupracuje naše škola se základní školou ve švédském Norrköpingu.
Exkurze 9.ročníků do Techmania Science Center v Plzni
Ve čtvrtek 29.11.2018 žáci našeho 9.ročníku navštívili v rámci fyzikální exkurze Techmania Science Center v Plzni.
Adventní výlet do Drážďan
Žáci základní školy na cestě za bratwursty a vánočními nákupy.
Informace k platbě zahraničního zájezdu do Nizozemska
Výuka matematiky v 8. ročníku
Rozšířená alternativní výuka v hodinách matematiky.
Plán akcí - prosinec 2018
Prezentace středních škol - 9. ročník
Ve středu 21. listopadu se v hudebně uskutečnila prezentace středních škol.
Dějepisná olympiáda - výsledky školního kola
Vánoční tvoření
Pozvánka na vánoční tvoření ve třídách I. stupně - čtvrtek 22. listopadu.
Akce školní družiny
Ve čtvrtek 29. listopadu se od 15. 00 hod. ve sportovní hale uskuteční akce školní družiny.
Zahraniční poznávací zájezd - Nizozemsko
NAARDEN - ZAANSE SCHANS - VOLENDAM - KEUKENHOF - AMSTERDAM
Projekt Zdravá pětka - 9. ročník
V pátek 2. listopadu byli žáci devátých ročníků v rámci předmětu Pracovní činnosti zapojeni do projektu Zdravá pětka.
Nové tváře v pedagogickém sboru na základní škole
Rozhovor Blanky Olišarové s paní učitelkou Ilonou Toumi.
Příběh řeky Sázavy - třída 4. B
V pátek 26. října navštívila třída 4. B expozici Příběh řeky Sázavy na zámku.
Plán akcí - listopad 2018
Kateřinská zábava - pozvánka
V sobotu 24. listopadu se od 20.00 hod. na Hotelu Zruč uskuteční Kateřinská zábava.
Jarní příměstský tábor
V březnu 2019 proběhne jarní příměstský tábor.
Dopravní výchova - 4. B
V pondělí 15.října se třída 4.B zúčastnila první části dopravního kurzu.
Dýňový svět - výlet školní družiny
Ve čtvrtek 18. října navštívila čtyři oddělení školní družiny (1. – 3. ročník) dýňový svět v Nové Vsi u Leštiny.
Přírodovědný klokan - školní kolo
Výsledky školního kola soutěže.
Planetárium a Mořský svět - 4. ročník
V úterý 9. října se třídy 4. A a 4. B vypravily do Prahy, kde navštívily Planetárium a Mořský svět.
Příběh řeky Sázavy - 3. ročník
Ve středu 10. října třetí třídy navštívily na zámku interaktivní expozici Příběh řeky Sázavy.
Den zvířat - 2. ročník
Den zvířat se tentokrát ve 2. třídách zaměřil na zvířata ze zoo.
Dopravní výchova - 4. A
V pondělí 8. října se naše třída zúčastnila první části dopravního kurzu.
Den zvířat - 4. ročník
Den zvířat ve čtvrtých třídách proběhl v pracovní atmosféře.
Den zvířat - 1. ročník
Den zvířat v prvních třídách je zaměřený na domácí a hospodářská zvířata.
Návštěva Městské knihovny ve Zruči nad Sázavou - 1. ročník
V pondělí 1.října žáci prvních tříd navštívili knihovnu ve spolkovém domě.
Bruslení - 1. ročník
Letošní bruslení zahájili žáci z 1.A a 1.B úspěšně.
Exkurze v planetáriu Praha - 5. ročník
Ve čtvrtek 27. září žáci pátých ročníků navštívili planetárium v Praze.
Pojďme se seznámit - akce školní družiny
Ve středu 26. září se ve školní družině konala první celodružinová akce „Pojďme se seznámit“.
Návštěva v Ekocentru Vlašim - 2. ročník
Ve čtvrtek 27. září navštívily druhé ročníky Ekocentrum ve Vlašimi.
Plán akcí - říjen 2018
Adventní Drážďany - informace k odjezdu a platební podmínky
Platbu ve výši 590 Kč je nutno poslat do 19.10.2018 na účet cestovní kanceláře.
Třída 1. A se představuje
Tak jako každý školní rok něco končí, něco začíná. I pro prvňáčky začaly povinnosti, zábava a učení spojené se školou.
Třída 1. B se představuje
Měsíc září je pro většinu z nás symbolem nástupu do školy. I pro naše malé prvňáčky to tedy začalo...
Technický kroužek - informace a přihlášky
V letošním školním roce je pro žáky 4. až 9. ročníků opět nabízen technický kroužek.
Osmičky na Sněžce aneb projektový den 8. tříd „Naše hory“
Středa 12. září měla být po delší době nejteplejším dnem, čekalo nás až 30 stupňů.
Rozvrh kroužků
Pozvánka na schůzi SRPŠ
Naši noví prvňáčci - školní rok 2018-19
Plán akcí - září 2018
Kroužek atletiky pro 1. a 2. ročník
Připravili jsme pro vás další zájmový kroužek.
Informace k zahájení školního roku 3. 9. 2018 - I. stupeň
Rozvrh - od 3. 9. 2018
V sekci Žáci byl zveřejněn rozvrh na nový školní rok 2018-19.
Sešity a pomůcky pro I. stupeň - školní rok 2018-19
Veselá věda - kroužek zábavných pokusů
Kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz
Organizace školní družiny - školní rok 2018-19
Rozhodnutí o nové výši měsíční úplaty školní družiny - od 1.9.2018
Nabídka kroužků - školní rok 2018-19
Zájmové kroužky na školní rok 2018 - 2019.
Výdej obědů 3. 9. 2018
Výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy proběhne 3. 9. 2018 v době od 10.30 do 12.30 hod.
Vyhlášení ředitelského volna - 16.11.2018
Na pátek 16. listopadu je vyhlášeno ředitelské volno.
Školní rok začíná 3. 9. 2018 - organizace školního roku
V pondělí 3. září začíná nový školní rok.
Adventní Drážďany - 30.11.2018
Pro žáky II. stupně připravujeme zájezd do Drážďan na adventní trhy.
Šerpování devátých ročníků - školní rok 2017-18
Ve středu 27. června proběhlo v zámeckém parku šerpování žáků devátých ročníků.
Stroj na jedničky - výsledky celoroční soutěže
Nejúspěšnější žáci v celorepublikové on-line vzdělávací soutěži Stroj na jedničky 2017-2018.
„Třídíme, šetříme životní prostředí“
Výsledky soutěže v třídění odpadu.
Odpočinková zóna RELAX POINT slavnostně otevřena
V rámci projektu Lepší místo ve škole byla otevřena odpočinková zóna RELAX POINT.
Ochrana člověka v mimořádných situacích v 1. A a 1. B
V úterý 25. června se naši prvňáčci seznámili s ochranou člověka v mimořádných situacích. Dopoledne nám zpestřila beseda se záchranářkami, které dětem povídaly o úrazech, řekly jim, jak se mají zachovat, jaká telefonní čísla mají používat.
Sešity na školní rok 2018-19 - II. stupeň
Pozvánka na slavnostní předávání vysvědčení a šerpování žáků tříd 9. A a 9. B
Zahraniční zájezd do Slovinska a Itálie
Od ledovcové perly Slovinska k subtropické laguně Jadranu aneb To je jinej vesmír, kámo…
Šimon Vacík se umístil na vynikajícím 3. místě v okresním kole Pythagoriády
Výsledková listina okresního kola Pythagoriády.
Školní výlet 2. A a 2. B do Žlebů
V úterý 5. června vyrazili žáci 2. A a 2. B společně na zámek Žleby.
Školní výlet třídy 3. B
Ve středu 6.6.se vypravili žáci 3. B vlakem na školní výlet. Vystoupili ve stanici Smrčná a pěšky vyrazili na Stvořidla.
Školní výlet třídy 6. A a 7. A - IQLANDIA Liberec
Ve středu 6. června se uskutečnil školní výlet do moderního science centra s planetáriem a stovkami originálních interaktivních exponátů.
Pokyny k zahraničnímu zájezdu - Slovinsko, Itálie
Veselá věda - nabídka kroužku
Jsme nezisková organizace Veselá věda. Našim posláním je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody a jejích zákonitostí.
Pozvánka na autorské čtení
Ve středu 20. června proběhne v sále ZUŠ odpoledne s autorským čtením.
Matematika v 7. ročníku - geodesky
Žáci 7. ročníku v hodině matematiky s pomocí geodesek rozvíjeli své geometrické dovednosti a trénovali představivost rovinných obrazců v prostoru.
Den dětí v 7. A
V rámci Dne dětí se třída 7. A zúčastnila výletu na Stvořidla.
Školní výlet 1. A a 1. B do ZOO v Jihlavě
Ve středu 30. května naše dvě třídy prvňáčků vyjely na školní výlet do ZOO v Jihlavě.
Jan Trpišovský se umístil v krajském kole Biologické olympiády na 6. místě
Výsledková listina krajského kola Biologické olympiády.
Plán akcí - červen 2018
Eliška Rejhonová vybojovala 4. místo v krajském kole Biologické olympiády
Výsledková listina krajského kola Biologické olympiády.
Sportovně turistický kurz - 8. ročník
Ve dnech 14. – 18. května se uskutečnil sportovně turistický kurz 8. ročníků.
Nabídka kroužků - školní rok 2018/19
Připravili jsme pro Vás zájmové kroužky na školní rok 2018 - 2019.
Středověká Kutná Hora - projektový den - 7. ročník
Ve středu 16. května se uskutečnil tradiční projektový den pro žáky 7. ročníků - Středověká Kutná Hora.
Pasování na čtenáře - třídy 1. A a 1. B
V úterý 15. května třídy 1. A a 1. B navštívily v tomto školním roce podruhé městskou knihovnu, kde byli žáci pasováni na čtenáře.
Pozor změna! - setkání předškoláků
Výlet 3. A do Vodního domu
Tentokrát jsme se seznámili s krásným interiérem Vodního domu v Hulicích.
Výsledková listina okresního kola Matematické olympiády.
Den Země v pátém ročníku
Projektový den ke Dni Země se v pátých třídách nesl ve znamení zkoumání podnebných pásů.
Plán akcí - květen 2018
Čarodějnický rej ve školní družině
Jako každý rok ve školní družině vyrábíme čarodějnici, kterou poté spálíme u naplánovaného ohně v areálu školy.
Školní akademie 2018 - pozvánka
Školní družina při ZŠ Zruč nad Sázavou pořádá u příležitosti letošního Dne matek AKADEMII nejen pro maminky.
Eliška Rejhonová obsadila vynikající 3. místo v okresním kole Biologické olympiády
V okresním kole Biologické olympiády v kategorii C se Eliška Rejhonová z 8. B umístila na 3. místě a Barbora Bínová z 9. B na výborném 4. místě.
Den Země v 6.A
Prohlédli jsme si čističku odpadních vod a zjistili, jak funguje. Poznávali jsme jarní rostliny a stromy v okolí řeky Sázavy. Provedli jsme úklid okolo školní jídelny.
Den Země v 1. A
V naší třídě byl Den Země zaměřený na jarní rostliny.
Den Země ve 3. B
Naši Zemi musíme chránit a pečovat o ni. Učili jsme se třídit odpad a čistili jsme okolí školy.
Den Země v 1. B
Děti měly v 1. B „Den Země“ zaměřený na první jarní rostliny.
Den Země v 2. B
Projektový den Den Země proběhl v naší třídě ve společnosti hospodářských a domácích zvířat.
Den Země ve 3. A
Moře a oceány.
Den Země v 7. A - výroba papíru
Ve třídě 7. A probíhala recyklace a výroba ručního papíru.
Noc s Andersenem
V pátek 23. března ráno jsme se sešli před školou. Pak jsme odešli do knihovny, kde jsme se rozdělili na jednotlivé týmy.
Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy školního roku 2018 - 2019
Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole.
Fyzikální olympiáda - okresní kolo
Výsledková listina okresního kola Fyzikální olympiády.
Okresní kolo Biologické olympiády ovládli žáci naší školy
Výsledková listina okresního kola Biologické olympiády.
Sbírka básní a próz ke Dni Země 2018
Co s tím? Nad rozmanitými problémy svého světa se zamýšleli žáci základní školy. Co je zajímá? Co je trápí? Nad čím přemýšlejí?
Základní škola se zapojila do eTwinningu
Naše škola navázala kooperaci v rámci projektu eTwinning se ZŠ v Dánsku - Billund Skolen nedaleko Legolandu.
3. B v městské knihovně
Ve středu 11. dubna třída 3. B navštívila městskou knihovnu ve Zruči nad Sázavou. Paní knihovnice Lhotková dětem přiblížila knihovnu, do které se mohou přihlásit.
Zápis do 1. ročníku školního roku 2018-19
V sobotu 7. 4. se uskutečnil zápis našich budoucích žáčků prvních tříd. V novém školním roce budou otevřeny dvě třídy.
Velikonoční tvoření s rodiči - 1. A
Ve středu 28. 3. se uskutečnilo v prvních a druhých ročnících velikonoční tvoření, kterého se již tradičně zúčastnili i rodiče některých žáků.
Den otevřených dveří - 1. A
Během dne otevřených dveří 4. 4. 2018 navštívilo naší třídu 1. A postupně 6 maminek, 1 tatínek a dvě babičky. Rodiče i prarodiče sledovali snažení svých dětí při běžné výuce.
Matematická soutěž Pangea 2018
Jako každý rok se naše škola zúčastnila matematické soutěže Pangea 2018. Žáci dosáhli hezkých výsledků, ačkoliv nikdo z nich nepostoupil do závěrečného finále.
Velikonoční tvoření s rodiči - 1. B
Ve středu 28. 3. se uskutečnilo v prvních a druhých ročnících velikonoční tvoření, kterého se mohli zúčastnit rodiče žáků.
Plán akcí - duben 2018
Taneční soutěž - školní kolo
Ve středu 28. března proběhlo v tělocvičně školní kolo taneční soutěže.
Školní výlet třídy 6. B
V úterý 27. března vyrazila třída 6. B na svůj dlouho očekávaný školní výlet. Cílem cesty byl Freestylepark Kolbenka v Praze.
Bruslení v Ledči - 7. ročník
V pondělí 26. března se na zimním stadionu v Ledči nad Sázavou uskutečnilo poslední letošní bruslení sedmáků.
Projektový den Naše město - 1. ročník
V úterý 20. 3. se první třídy vydaly na procházku naším městem. Tento den se měli žáci seznámit se zdravotními zařízeními ve Zruči n. S. a jmény lékařů, kteří v nich ordinují.
Přehled sešitů pro žáky druhého stupně
I. ZŠ Zruč - 2. místo ve Středočeském kraji ve sběru papíru
Škola s hvězdičkou je novým společným programem naší školy, města Zruč nad Sázavou a rodičů, který by měl základní školu odlišit od ostatních státních škol v republice vyšší kvalitou a širším rozsahem vzdělávání.

Přidáno 22. 7. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

VSTUP Etřídnice
VSTUPY DO APLIKACÍ:

 

 

EduBase

 

 

Základní škola Zruč nad Sázavou - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
 
KALENDÁŘ
loader Načítám...