Základní škola Zruč nad Sázavou

Škola, která žije!

PŘIHLÁŠENÍ

OBSAHOVÁ ČÁST STRÁNKY

Aktuality

Pozvánka na výstavu papírových modelů
Výstava se uskuteční v zámecké galerii od 6. listopadu.
Osnovna šola Dobje
Inspirace ve slovinské základní škole v rámci stínování v projektu Open World programu Erasmus+
Druháci zahájili letošní bruslení
Naši druháčci opět začali bruslit.
Den zvířat ve druhých třídách
Jak lépe oslavit Den zvířat, než setkáním s nimi? Třídy 2.A a 2.B. navštívily Záchrannou stanici Pavlov, kde se starají o zraněná zvířátka.
Den zvířat v 5. A
Žáci z 5. A si pro Den zvířat vybrali téma Ohrožené druhy živočichů na naší planetě.
Adaptační kurz 6. ročníku
Žáci tříd 6.A a 6.B se zúčastnili adaptačního kurzu.
Bruslení osmáků a deváťáků v Ledči nad Sázavou
Dopravní výchova 4. B
Ve středu 2. října se uskutečnila podzimní část výuky dopravní výchovy, kterou znamenitě vedli strážníci městské policie pan Pavel Antoš a pan Milan Mudroch.
Deváťáci na Úřadu práce v Kutné Hoře
Také naše škola pomáhá žákům devátých ročníků při výběru střední školy a budoucího povolání.
Bruslení 1. ročníků
V úterý 1. října byla zahájena výuka bruslení pod vedením zkušených lektorů.
Beseda o Japonsku ve školní družině
Ve středu 2. října se setkaly děti z I. a II. oddělení ŠD s paní Naoko Procházkovou.
Termíny přijímacího řízení na školní rok 2019 - 2020
Pokyny k doplatku ceny zájezdu - Vídeň
Vážení rodiče,společně s odevzdáním přihlášky k účasti na adventním zájezdu do Vídně zaplatili žáci 200 Kč zálohy.
Plán akcí - říjen 2019
Beseda s Robertem Fulghumem
V sobotu 5. října v 19 hodin proběhne v malém sále Hotelu Zruč beseda s Robertem Fulghumem.
Upozornění - uzavření hlavního vchodu v pátek 27. 9. 2019 ve 13.30 hod.
V pátek 27. 9. 2019 se hlavní vchod do školy uzavírá již ve 13.30 hod., k vyzvedávání dětí používejte zadní vchod školní družiny.
Pojďme se seznámit - akce školní družiny
V pátek 20. září se děti ze školní družiny seznamovaly ve sportovní hale na akci „Pojďme se seznámit“.
Projekt Naše hory
Zeměpisná exkurze osmých ročníků na Sněžku.
Adventní zájezd do Vídně
Bližší informace a přihlášky u p. uč. Blanky Olišarové.
Kroužky na školní rok 2019 - 2020 - rozvrh
Logická olympiáda - registrace
Vážení rodiče, rádi bychom naši školu zapojili do projektu Logická olympiáda.
Technický kroužek  pokračuje i v letošním školním roce
Šesťáci v Kotelně!
Žáci 6. ročníku prožili adaptační dopoledne v NZDM Kotelna Zruč nad Sázavou.
Nabídka kroužku angličtiny s rodilým mluvčím
V letošním školním roce nabízíme ve spolupráci s agenturou Easyspeak kroužky angličtiny s rodilým mluvčím.
Naši noví prvňáčci - školní rok 2019-2020
Plán akcí - září 2019
Rozvrhy na školní rok 2019 - 2020
Kroužky na školní rok 2019 - 2020
Aktualizace kroužků od září 2019.
V pondělí 2. 9. proběhne výdej obědů v době od 10:30 do 12:30 hod.
Informace školní družiny na rok 2019 - 2020
Systém FLOWBOX už rok pomáhá žákům a učitelům v naší základní škole
Nová pohlednice základní školy
Školní rok 2018 - 2019  ve vzpomínkách
Organizace školního roku 2019 - 2020
Rozhodnutí o nové výši měsíční úplaty školní družiny - od 2. 9. 2019
Diskotéka s Ferdou ve školní družině
Ve středu 25. června nás opět po roce ve školní družině navštívil klaun Ferda, který si vzal na pomoc kačera Ronalda.
Sešity pro II. stupeň na školní rok 2019 - 2020
Sešity a pomůcky pro I. stupeň na školní rok 2019 - 2020
Sbírka žákovských básní a próz ke Dni Země 2019
Školní výlet 7. A a 8. A
Sedmáci a osmáci na výletě v Prachovských skalách a na hradě Trosky.
Školní výlet 8.B
Žáci 8.B na výletě v Poděbradech
Slavnostní předávání vysvědčení a šerpování žáků devátých ročníků
Akce se uskuteční ve čtvrtek 27. června v zámeckém parku.
Praha literární a historická - 8. ročník
Žáci osmých ročníků se v pátek 7. června zúčastnili literárně historické exkurze v Praze.
Výlet 1. A a 1. B na Stvořidla
Žáci prvních tříd se vypravili na výlet vlakem.
Dětská pouť ve školní družině
V pátek 31. května se děti ze školní družiny těšily na dětskou pouť. Ta začala v tělocvičně před 13 hodinou.
Centrum volného času - nabídka kroužků na školní rok 2019/2020
Plán akcí - červen 2019
Ukončení sběru papíru
V pondělí 3. června v 7. 55 hod. bude pro letošní školní rok ukončen sběr papíru.
Středověká Kutná Hora 28. května 2019
Dobrodružství s názvem Středověká Kutná Hora začalo již při nástupu do autobusu ve Zruči nad Sázavou.
Hrabalův Nymburk 29. května 2019
Žáci 9.A a 9.B v Nymburku
Návštěva v městské knihovně - Pasování na čtenáře
Třídy 1.A a 1.B navštívily městskou knihovnu, kde děti ochotně předvedly, jak umí číst.
Poslední školní výlet třídy 9. A
Úterý 14. května byl pro většinu žáků běžný den.
Výtvarná soutěž ke Dni Země 2019
Výsledková listina soutěže.
Vodní dům Hulice - 4. ročník
V pátek 17. května čtvrté třídy navštívily Vodní dům v Hulicích.
Vzpomínka na zemi s vůní sýra a tulipánů - pohledem žáků.......
Pokud se ptáte, proč ve středu čtyryadvacátýho dubna bloudilo v odpoledních hodinách
4. B na dopravním kurzu
Ve čtvrtek 16. května absolvovala třída 4. B další část kurzu dopravní výchovy.
Čtvrťáci na školním výletě
Ve středu 15. května byli čtvrťáci na školním výletě.
4. A na dopravním kurzu
V pátek 10. května se naše třída 4. A zúčastnila druhé části dopravního kurzu s městskou policií.
Čarodějnický rej ve školní družině
Ve dnech 29. a 30. dubna místo pálení čarodějnic (protože nám nepřálo počasí) jsme si ve školní družině zasoutěžili s košťaty.
Plán akcí - květen 2019
Vybíjená - okresní kolo - 4. a 5. ročníky
Ve dnech 24. a 25. dubna se konala okresní kola ve vybíjené v Kutné Hoře.
Zahraniční zájezd do Nizozemska
Naarden, Zaanse Schans, Keukenhof, Volendam, Amsterdam
Den Země v 1. A
Žáci z 1.A se rozdělili do 4.skupin : ekosystém - voda, vzduch, les, pole a louka.
Den Země ve 3. A
Dětské rybářské závody
Matematická olympiáda - okresní kolo
Celkem 11 žáků se zúčastnilo okresního kola matematické olympiády v Kutné Hoře. Vzhledem k vysoké obtížnosti úloh v okresním kole se naši žáci umístili na krásných pozicích. Gratulujeme!
Den Země v 1. B
Děti si vybraly skupinu, ve které budou pracovat a s chutí se pustily do díla.
Noc s Andersenem - 4. ročníky
V pátek 12. dubna se v naší škole konala Noc s Andersenem. Akce se zúčastnili žáci čtvrtých ročníků.
Biologická olympiáda kategorie C - okresní kolo
Úspěchy našich žáků v okresním kole Biologické olympiády.
Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy pro školní rok 2019/2020
Okresní kolo olympiády ve fyzice
Žáci naší školy Matěj Šimek, Jan Trpišovský a Eliška Rejhonová se zúčastnili okresního kola Fyzikální olympiády pro 8. a 9.ročníky. Matěj Šimek se umístil na krásném 6.místě, byl nejlepší v hodnocení základních škol. Gratulujeme.
 Biologická olympiáda kategorie D - okresní kolo
Kateřina Fuchsová se umístila v okresním kole Biologické olympiády na třetím místě.
Velikonoční tvoření v 1. A
Zahraniční zájezd Nizozemsko - pokyny
Velikonoční tvoření v 1. B
Taneční soutěž - školní kolo
Výsledky taneční soutěže.
Krajské kolo olympiády v českém jazyce
Eliška Rejhonová z 9. B obsadila vynikající 5. místo v krajském kole olympiády v Čj. Gratulujeme.
Velikonoční tvořeni ve školní družině
Jako každý rok, tak i letos, se v pondělí 8. dubna ve školní družině velikonočně tvořilo.
Pythagoriáda
Výsledkové listiny školního kola Pythagoriády.
Zápis nových prvňáčků
V sobotu 6. dubna se uskutečnil zápis do prvních tříd.
Kuličkový král ve školní družině
V pondělí 1. dubna ve školní družině proběhly soutěže ve cvrnkání kuliček do dálky, do důlku, do garáží a rozstřel z malého kruhu.
Okresní kolo volejbal - kategorie H4
Družstvo starších chlapců naší školy se v úterý 2. dubna zúčastnilo v Čáslavi okresního kola ve volejbalu.
Zápis ze schůze SRPŠ - 21. 3. 2019
Vyhlášení dnů ředitelského volna
Anglicky s úsměvem - nabídka kroužku pro děti
Dopoledne s Andersenem
V souvislosti s akcí Noc s Andersenem strávili žáci čtvrtých ročníků krásné dopoledne v městské knihovně.
Instagram - stránka školy
Od 1. dubna nově na Instagramu.
Plán akcí - duben 2019
Cestopisná přednáška - Jižní Amerika, Island
V pátek 29. března proběhla v hudebně cestopisná přednáška pro žáky sedmých a osmých ročníků.
Projektový den Naše město - 3. ročník
V rámci projektového dne Naše město žáci 3. tříd navštívili zručský zámek.
Košíková okresní kolo - kategorie H3
Stejně jako starší žáci v pondělí, tak i mladší žáci odjeli ve středu 27. března na okresní kolo v košíkové do Kutné Hory.
Bruslení prvňáčků
Žáci z 1.A a 1.B úspěšně zakončili desátou lekci bruslení.
Projekt Erasmus + - návštěva učitelů z Polska
Výlet do zámku ve Zruči a do Kutné Hory.
Košíková - okresní kolo - kategorie H4
V pondělí 25. března odjeli chlapci naší školy na okresní kolo v košíkové do Kutné Hory.
Švihadlová princezna (princ) ve školní družině
Ve čtvrtek 21. března se na hřišti za školou konalo finále ve skákání přes malé a velké švihadlo.
Projektový den Naše město ve 4 .A
Naše třída strávila projektový den v krásném prostředí zámeckého parku.
Den otevřených dveří - 3. dubna 2019
Pozvánka na den otevřených dveří v základní škole.
Ponožkový den v 1. A
Ponožkový den v 1. B
Projektový den Naše město - 1. ročník
Prvňáci z obou tříd navštívili lékárnu.
Bruslení - 5. ročník
Ve středu 20. března odjeli žáci 5. ročníků na závěrečnou, již pátou lekci, bruslení na zimní stadion v Ledči nad Sázavou.
Futsalový turnaj - chlapci II. stupně
Ve středu 13. března proběhl futsalový turnaj chlapců II. stupně.
Velikonoční tvoření 2019 - pozvánka
Ve středu 10. dubna budeme od osmi hodin společně vytvářet velikonoční ozdoby a doplňky.
3. ročník v městské knihovně
Žáci 3. ročníku navštívili ve středu 13. března městskou knihovnu.
Fyzikální olympiáda - školní kolo- výsledky
Prvňáčci v knihovně
V pondělí 11. března se v městské knihovně uskutečnila informativní výchova pro žáky prvních ročníků.
Plán akcí - březen 2019
Výzva rodičům - bezpečnost u základní školy
Filmový workshop ve Zruči nad Sázavou
Zápis do prvního ročníku - školní rok 2019-20
Zápis se uskuteční v sobotu 6. dubna 2019.
Školní kolo recitační soutěže - I. stupeň
V pátek 22. února se na prvním stupni uskutečnilo školní kolo recitační soutěže.
Karneval školní družiny
Ve středu 20. února v půl druhé začal rej masek dětí ze školní družiny ve sportovní hale.
Literární soutěž tříd 1. A a 1. B
V 1. A a 1. B proběhla soutěž v přednesu básní.
Kritéria přijímání žáků do základní školy - školní rok 2019/2020
Upozornění pro strávníky školní jídelny - zvýšení ceny stravného
Dovolujeme si Vás s ohledem na zvýšení cen potravin a služeb upozornit,
Konverzační soutěž v anglickém jazyce - kategorie I. A a II. A
Výsledková listina soutěže.
Školní přebor v košíkové - hoši
Jako každým rokem, tak i letos se žáci naší školy zapojili do školního přeboru v košíkové.
Konverzační soutěž v německém jazyce - okresní kolo
Eliška Rejhonová obsadila 4. místo v kategorii II. A.
Matematická olympiáda
Výsledková listina okresního kola matematické olympiády.
Srdce s láskou darované - třída 2. B na návštěvě v Centrinu
Třída 2. B se zapojila do soutěže "Srdce s láskou darované".
Eliška Rejhonová vítězkou okresního kola Olympiády v českém jazyce
Výsledková listina okresního kola.
Ptáci na obzoru - výukový program
Celý rok jsme se těšili na další výukový program z o. s. Ornita.
Plán akcí - únor 2019
Primární prevence ve 4. třídách
V obou čtvrtých ročnících se 23. ledna již podruhé uskutečnila primární prevence.
Primární prevence - 5. ročník
V úterý 22.ledna se žáci pátých ročníku zúčastnili primární prevence pod názvem "Jak si nenechat ublížit".
Naši prvňáčci v Kutnohorském deníku
Lyžařský kurz 7.ročníku Benecko 13.-20.1.2019
Žáci 7.ročníků se zúčastnili lyžařského kurzu na Relax Hotelu Bára na Benecku v Krkonoších.
Biologická olympiáda 2018-19 - školní kolo
Výsledková listina olympiády.
Pohádkové putování 2019
Schůzka s rodiči předškoláků - pozvánka
Bruslení žáků 1. A a 1. B
První ročník na bruslení v Ledči nad Sázavou.
Čtvrťáci na bruslích
Čtvrté ročníky jely v pátek 4. ledna již podruhé na bruslení do Ledče nad Sázavou.
Cesta k dobrému týmu – 7.A
V rámci primární prevence se v 7.A uskutečnily třídnické hodiny s tématem „ Cesta k dobrému týmu“.
Plán akcí - leden 2019
Olympiáda v německém jazyce - 8. ročník
Výsledková listina olympiády.
Zeměpisná olympiáda 2018/19 - kategorie C - 8.- 9. ročník
Výsledková listina zeměpisné olympiády.
Olympiáda v německém jazyce - 9. ročník
Výsledková listina olympiády.
Muzikál „Kocour v botách“ - 5. ročník
V úterý 11. prosince žáci z pátého ročníku vyjeli za kulturou do Prahy.
Prosinec ve školní družině
Ve středu 5. prosince navštívil školní družinu čert s Mikulášem.
Zeměpisná olympiáda 2018/19 - kategorie B - 7. ročník
Výsledková listina zeměpisné olympiády.
Zeměpisná olympiáda 2018/19 - kategorie A - 6. ročník
Výsledková listina zeměpisné olympiády.
Bruslení - třídy 1. A a 1.B
Bruslení prvňáčků na zimním stadionu v Ledči.
Včelí svět v Hulicích - 3. ročník
V adventním čase navštívili žáci 3. tříd v pátek 7. prosince Včelí svět v Hulicích.
Mikulášská nadílka na I. stupni
Mikuláš, čert a anděl na základní škole.
Nové tváře v pedagogickém sboru na základní škole
Rozhovor Blanky Olišarové s panem učitelem Petrem Bourkem.
Olympiáda v českém jazyce
Výsledky školního kola olympiády v českém jazyce.
eTwinning - partnerská škola ve Švédsku
V rámci projektu spolupracuje naše škola se základní školou ve švédském Norrköpingu.
Exkurze 9.ročníků do Techmania Science Center v Plzni
Ve čtvrtek 29.11.2018 žáci našeho 9.ročníku navštívili v rámci fyzikální exkurze Techmania Science Center v Plzni.
Adventní výlet do Drážďan
Žáci základní školy na cestě za bratwursty a vánočními nákupy.
Informace k platbě zahraničního zájezdu do Nizozemska
Výuka matematiky v 8. ročníku
Rozšířená alternativní výuka v hodinách matematiky.
Plán akcí - prosinec 2018
Prezentace středních škol - 9. ročník
Ve středu 21. listopadu se v hudebně uskutečnila prezentace středních škol.
Dějepisná olympiáda - výsledky školního kola
Vánoční tvoření
Pozvánka na vánoční tvoření ve třídách I. stupně - čtvrtek 22. listopadu.
Akce školní družiny
Ve čtvrtek 29. listopadu se od 15. 00 hod. ve sportovní hale uskuteční akce školní družiny.
Zahraniční poznávací zájezd - Nizozemsko
NAARDEN - ZAANSE SCHANS - VOLENDAM - KEUKENHOF - AMSTERDAM
Projekt Zdravá pětka - 9. ročník
V pátek 2. listopadu byli žáci devátých ročníků v rámci předmětu Pracovní činnosti zapojeni do projektu Zdravá pětka.
Nové tváře v pedagogickém sboru na základní škole
Rozhovor Blanky Olišarové s paní učitelkou Ilonou Toumi.
Příběh řeky Sázavy - třída 4. B
V pátek 26. října navštívila třída 4. B expozici Příběh řeky Sázavy na zámku.
Plán akcí - listopad 2018
Kateřinská zábava - pozvánka
V sobotu 24. listopadu se od 20.00 hod. na Hotelu Zruč uskuteční Kateřinská zábava.
Jarní příměstský tábor
V březnu 2019 proběhne jarní příměstský tábor.
Dopravní výchova - 4. B
V pondělí 15.října se třída 4.B zúčastnila první části dopravního kurzu.
Dýňový svět - výlet školní družiny
Ve čtvrtek 18. října navštívila čtyři oddělení školní družiny (1. – 3. ročník) dýňový svět v Nové Vsi u Leštiny.
Přírodovědný klokan - školní kolo
Výsledky školního kola soutěže.
Planetárium a Mořský svět - 4. ročník
V úterý 9. října se třídy 4. A a 4. B vypravily do Prahy, kde navštívily Planetárium a Mořský svět.
Příběh řeky Sázavy - 3. ročník
Ve středu 10. října třetí třídy navštívily na zámku interaktivní expozici Příběh řeky Sázavy.
Den zvířat - 2. ročník
Den zvířat se tentokrát ve 2. třídách zaměřil na zvířata ze zoo.
Dopravní výchova - 4. A
V pondělí 8. října se naše třída zúčastnila první části dopravního kurzu.
Den zvířat - 4. ročník
Den zvířat ve čtvrtých třídách proběhl v pracovní atmosféře.
Den zvířat - 1. ročník
Den zvířat v prvních třídách je zaměřený na domácí a hospodářská zvířata.
Návštěva Městské knihovny ve Zruči nad Sázavou - 1. ročník
V pondělí 1.října žáci prvních tříd navštívili knihovnu ve spolkovém domě.
Bruslení - 1. ročník
Letošní bruslení zahájili žáci z 1.A a 1.B úspěšně.
Exkurze v planetáriu Praha - 5. ročník
Ve čtvrtek 27. září žáci pátých ročníků navštívili planetárium v Praze.
Pojďme se seznámit - akce školní družiny
Ve středu 26. září se ve školní družině konala první celodružinová akce „Pojďme se seznámit“.
Návštěva v Ekocentru Vlašim - 2. ročník
Ve čtvrtek 27. září navštívily druhé ročníky Ekocentrum ve Vlašimi.
Plán akcí - říjen 2018
Adventní Drážďany - informace k odjezdu a platební podmínky
Platbu ve výši 590 Kč je nutno poslat do 19.10.2018 na účet cestovní kanceláře.
Třída 1. A se představuje
Tak jako každý školní rok něco končí, něco začíná. I pro prvňáčky začaly povinnosti, zábava a učení spojené se školou.
Třída 1. B se představuje
Měsíc září je pro většinu z nás symbolem nástupu do školy. I pro naše malé prvňáčky to tedy začalo...
Technický kroužek - informace a přihlášky
V letošním školním roce je pro žáky 4. až 9. ročníků opět nabízen technický kroužek.
Osmičky na Sněžce aneb projektový den 8. tříd „Naše hory“
Středa 12. září měla být po delší době nejteplejším dnem, čekalo nás až 30 stupňů.
Rozvrh kroužků
Pozvánka na schůzi SRPŠ
Naši noví prvňáčci - školní rok 2018-19
Plán akcí - září 2018
Kroužek atletiky pro 1. a 2. ročník
Připravili jsme pro vás další zájmový kroužek.
Informace k zahájení školního roku 3. 9. 2018 - I. stupeň
Rozvrh - od 3. 9. 2018
V sekci Žáci byl zveřejněn rozvrh na nový školní rok 2018-19.
Sešity a pomůcky pro I. stupeň - školní rok 2018-19
Veselá věda - kroužek zábavných pokusů
Kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz
Organizace školní družiny - školní rok 2018-19
Rozhodnutí o nové výši měsíční úplaty školní družiny - od 1.9.2018
Nabídka kroužků - školní rok 2018-19
Zájmové kroužky na školní rok 2018 - 2019.
Výdej obědů 3. 9. 2018
Výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy proběhne 3. 9. 2018 v době od 10.30 do 12.30 hod.
Vyhlášení ředitelského volna - 16.11.2018
Na pátek 16. listopadu je vyhlášeno ředitelské volno.
Školní rok začíná 3. 9. 2018 - organizace školního roku
V pondělí 3. září začíná nový školní rok.
Adventní Drážďany - 30.11.2018
Pro žáky II. stupně připravujeme zájezd do Drážďan na adventní trhy.
Šerpování devátých ročníků - školní rok 2017-18
Ve středu 27. června proběhlo v zámeckém parku šerpování žáků devátých ročníků.
Stroj na jedničky - výsledky celoroční soutěže
Nejúspěšnější žáci v celorepublikové on-line vzdělávací soutěži Stroj na jedničky 2017-2018.
„Třídíme, šetříme životní prostředí“
Výsledky soutěže v třídění odpadu.
Odpočinková zóna RELAX POINT slavnostně otevřena
V rámci projektu Lepší místo ve škole byla otevřena odpočinková zóna RELAX POINT.
Ochrana člověka v mimořádných situacích v 1. A a 1. B
V úterý 25. června se naši prvňáčci seznámili s ochranou člověka v mimořádných situacích. Dopoledne nám zpestřila beseda se záchranářkami, které dětem povídaly o úrazech, řekly jim, jak se mají zachovat, jaká telefonní čísla mají používat.
Sešity na školní rok 2018-19 - II. stupeň
Pozvánka na slavnostní předávání vysvědčení a šerpování žáků tříd 9. A a 9. B
Zahraniční zájezd do Slovinska a Itálie
Od ledovcové perly Slovinska k subtropické laguně Jadranu aneb To je jinej vesmír, kámo…
Šimon Vacík se umístil na vynikajícím 3. místě v okresním kole Pythagoriády
Výsledková listina okresního kola Pythagoriády.
Školní výlet 2. A a 2. B do Žlebů
V úterý 5. června vyrazili žáci 2. A a 2. B společně na zámek Žleby.
Školní výlet třídy 3. B
Ve středu 6.6.se vypravili žáci 3. B vlakem na školní výlet. Vystoupili ve stanici Smrčná a pěšky vyrazili na Stvořidla.
Školní výlet třídy 6. A a 7. A - IQLANDIA Liberec
Ve středu 6. června se uskutečnil školní výlet do moderního science centra s planetáriem a stovkami originálních interaktivních exponátů.
Pokyny k zahraničnímu zájezdu - Slovinsko, Itálie
Veselá věda - nabídka kroužku
Jsme nezisková organizace Veselá věda. Našim posláním je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody a jejích zákonitostí.
Pozvánka na autorské čtení
Ve středu 20. června proběhne v sále ZUŠ odpoledne s autorským čtením.
Matematika v 7. ročníku - geodesky
Žáci 7. ročníku v hodině matematiky s pomocí geodesek rozvíjeli své geometrické dovednosti a trénovali představivost rovinných obrazců v prostoru.
Den dětí v 7. A
V rámci Dne dětí se třída 7. A zúčastnila výletu na Stvořidla.
Školní výlet 1. A a 1. B do ZOO v Jihlavě
Ve středu 30. května naše dvě třídy prvňáčků vyjely na školní výlet do ZOO v Jihlavě.
Jan Trpišovský se umístil v krajském kole Biologické olympiády na 6. místě
Výsledková listina krajského kola Biologické olympiády.
Plán akcí - červen 2018
Eliška Rejhonová vybojovala 4. místo v krajském kole Biologické olympiády
Výsledková listina krajského kola Biologické olympiády.
Sportovně turistický kurz - 8. ročník
Ve dnech 14. – 18. května se uskutečnil sportovně turistický kurz 8. ročníků.
Nabídka kroužků - školní rok 2018/19
Připravili jsme pro Vás zájmové kroužky na školní rok 2018 - 2019.
Středověká Kutná Hora - projektový den - 7. ročník
Ve středu 16. května se uskutečnil tradiční projektový den pro žáky 7. ročníků - Středověká Kutná Hora.
Pasování na čtenáře - třídy 1. A a 1. B
V úterý 15. května třídy 1. A a 1. B navštívily v tomto školním roce podruhé městskou knihovnu, kde byli žáci pasováni na čtenáře.
Pozor změna! - setkání předškoláků
Výlet 3. A do Vodního domu
Tentokrát jsme se seznámili s krásným interiérem Vodního domu v Hulicích.
Výsledková listina okresního kola Matematické olympiády.
Den Země v pátém ročníku
Projektový den ke Dni Země se v pátých třídách nesl ve znamení zkoumání podnebných pásů.
Plán akcí - květen 2018
Čarodějnický rej ve školní družině
Jako každý rok ve školní družině vyrábíme čarodějnici, kterou poté spálíme u naplánovaného ohně v areálu školy.
Školní akademie 2018 - pozvánka
Školní družina při ZŠ Zruč nad Sázavou pořádá u příležitosti letošního Dne matek AKADEMII nejen pro maminky.
Eliška Rejhonová obsadila vynikající 3. místo v okresním kole Biologické olympiády
V okresním kole Biologické olympiády v kategorii C se Eliška Rejhonová z 8. B umístila na 3. místě a Barbora Bínová z 9. B na výborném 4. místě.
Den Země v 6.A
Prohlédli jsme si čističku odpadních vod a zjistili, jak funguje. Poznávali jsme jarní rostliny a stromy v okolí řeky Sázavy. Provedli jsme úklid okolo školní jídelny.
Den Země v 1. A
V naší třídě byl Den Země zaměřený na jarní rostliny.
Den Země ve 3. B
Naši Zemi musíme chránit a pečovat o ni. Učili jsme se třídit odpad a čistili jsme okolí školy.
Den Země v 1. B
Děti měly v 1. B „Den Země“ zaměřený na první jarní rostliny.
Den Země v 2. B
Projektový den Den Země proběhl v naší třídě ve společnosti hospodářských a domácích zvířat.
Den Země ve 3. A
Moře a oceány.
Den Země v 7. A - výroba papíru
Ve třídě 7. A probíhala recyklace a výroba ručního papíru.
Noc s Andersenem
V pátek 23. března ráno jsme se sešli před školou. Pak jsme odešli do knihovny, kde jsme se rozdělili na jednotlivé týmy.
Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy školního roku 2018 - 2019
Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole.
Fyzikální olympiáda - okresní kolo
Výsledková listina okresního kola Fyzikální olympiády.
Okresní kolo Biologické olympiády ovládli žáci naší školy
Výsledková listina okresního kola Biologické olympiády.
Sbírka básní a próz ke Dni Země 2018
Co s tím? Nad rozmanitými problémy svého světa se zamýšleli žáci základní školy. Co je zajímá? Co je trápí? Nad čím přemýšlejí?
Základní škola se zapojila do eTwinningu
Naše škola navázala kooperaci v rámci projektu eTwinning se ZŠ v Dánsku - Billund Skolen nedaleko Legolandu.
3. B v městské knihovně
Ve středu 11. dubna třída 3. B navštívila městskou knihovnu ve Zruči nad Sázavou. Paní knihovnice Lhotková dětem přiblížila knihovnu, do které se mohou přihlásit.
Zápis do 1. ročníku školního roku 2018-19
V sobotu 7. 4. se uskutečnil zápis našich budoucích žáčků prvních tříd. V novém školním roce budou otevřeny dvě třídy.
Velikonoční tvoření s rodiči - 1. A
Ve středu 28. 3. se uskutečnilo v prvních a druhých ročnících velikonoční tvoření, kterého se již tradičně zúčastnili i rodiče některých žáků.
Den otevřených dveří - 1. A
Během dne otevřených dveří 4. 4. 2018 navštívilo naší třídu 1. A postupně 6 maminek, 1 tatínek a dvě babičky. Rodiče i prarodiče sledovali snažení svých dětí při běžné výuce.
Matematická soutěž Pangea 2018
Jako každý rok se naše škola zúčastnila matematické soutěže Pangea 2018. Žáci dosáhli hezkých výsledků, ačkoliv nikdo z nich nepostoupil do závěrečného finále.
Velikonoční tvoření s rodiči - 1. B
Ve středu 28. 3. se uskutečnilo v prvních a druhých ročnících velikonoční tvoření, kterého se mohli zúčastnit rodiče žáků.
Plán akcí - duben 2018
Taneční soutěž - školní kolo
Ve středu 28. března proběhlo v tělocvičně školní kolo taneční soutěže.
Školní výlet třídy 6. B
V úterý 27. března vyrazila třída 6. B na svůj dlouho očekávaný školní výlet. Cílem cesty byl Freestylepark Kolbenka v Praze.
Bruslení v Ledči - 7. ročník
V pondělí 26. března se na zimním stadionu v Ledči nad Sázavou uskutečnilo poslední letošní bruslení sedmáků.
Projektový den Naše město - 1. ročník
V úterý 20. 3. se první třídy vydaly na procházku naším městem. Tento den se měli žáci seznámit se zdravotními zařízeními ve Zruči n. S. a jmény lékařů, kteří v nich ordinují.
Přehled sešitů pro žáky druhého stupně
I. ZŠ Zruč - 2. místo ve Středočeském kraji ve sběru papíru
Škola s hvězdičkou je novým společným programem naší školy, města Zruč nad Sázavou a rodičů, který by měl základní školu odlišit od ostatních státních škol v republice vyšší kvalitou a širším rozsahem vzdělávání.

Přidáno 22. 7. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

VSTUP Etřídnice
VSTUP EduBase

EduBase

 

Základní škola Zruč nad Sázavou - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
 
KALENDÁŘ
loader Načítám...