Informace k zahájení nového školního roku

Vážení rodiče, blíží se zahájení nového školního roku a ráda bych Vám sdělila důležité informace a novinky, které nás na začátku a během nového školního roku čekají.
Informace k zahájení nového školního roku

Rozvrhy máme hotové. Uveřejníme je ve středu 24. 8. na našich webových stránkách a budeme vás informovat i na sociálních sítích. 1. 9. budou děti s třídním učitelem a asistentkou pedagoga. V pátek 2. 9. proběhne adaptační den. Všechny důležité informace k tomuto dni Vám sdělí třídní učitel/ka. 

V letošním roce se výrazně zvýšil počet žáků školy. Po devíti letech otevíráme tři první třídy, do kterých nastoupí více jak 70 dětí. Opět otevíráme přípravnou třídu. Velmi se na všechny prvňáčky a děti v přípravné třídě těšíme a zveme jejich rodiče a prarodiče první školní den do školy. Děti budou za mé přítomnosti slavnostně přivítány panem starostou a vedoucí Odboru kultury, školství a sportu. 

Novinkou letošního roku jsou nové webové stránky školy, na kterých najdete všechny aktuální informace o škole, a které jsme spustili během letošních letních prázdnin. 

Náš rozvojový plán vedoucí k naplnění vize „Učíme se pro život, s individuálním přístupem a důrazem na pozitivní vztahy“ byl upraven. Cíle rozvoje jsme si nastavili v oblasti učitelů podporou tandemové výuky, sdílení a mentoringu a u dětí se zaměříme na rozpoznávání jejich potřeb a nastavením učebních příležitostí formou individualizace, mentoringu a kritického myšlení. 

Školu otevíráme novým možnostem v oblastech digitální gramotnosti, dětského duševního zdraví, učení se pro život. Připravili jsme pro Vás ukázky ze všech těchto oblastí. Zveme Vás na první Školní OPENFEST, který se uskuteční v sobotu 10. 9. 2022 od 14.00 hod. v areálu základní školy. Více informací dostanete od třídních učitelů a budou uveřejněny na našich webových stránkách a sociálních sítích. 

Těšíme se na nový školní rok a věříme, že to bude již rok bez omezení, tak, jak jsme na něj před dobou covidovou byli zvyklí. 

Ivana Stará, ředitelka školy 

 

Přidáno 22. 8. 2022, autor: Roman Starý