Aktuální informace

Úplata za poskytování zájmového vzdělávání

Rada města stanovila s účinností od 1. 9. 2024 měsíční úplatu ve výši 150 Kč za žáka
(viz Dokumenty).

 

Úplata za poskytování zájmového vzdělávání

Rada města stanovila s účinností od 1. 1. 2024 měsíční úplatu ve výši 100 Kč za žáka
(viz Dokumenty).
Částka 600 Kč (leden-červen 2024) bude stržena ze školní online pokladny
v týdnu 22. – 26. 1. 2024.


KROUŽKY ŠD zahajují svou činnost:

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
Pondělí 18. 9. 2023 – 14:30-16.00 hod. – herna V. odd. – vedoucí Jitka Neradová

MALÝ BADATEL
Pondělí 18. 9. 2023 – 14:30-16.00 hod. – herna VI. odd. – vedoucí Jana Zichová

TANČENÍ PRO RADOST – 4.-5.tř. - skupina A. L. A.
Úterý 19. 9. 2023 – 14:30-16:00 hod. – tělocvična – vedoucí Alena Heroutová

ZAČÍNÁME VAŘIT
Středa 20. 9. 2023 – 14:30-16:00 hod. – školní kuchyňka – vedoucí Ivana Jandejsková

TANČENÍ PRO RADOST – 0.PT-3.tř. - skupina POUPATA
Čtvrtek 21. 9. 2023 – 14:30-16:00 hod. – tělocvična – vedoucí Alena Heroutová

Podrobné pokyny a informace dostanete od jednotlivých vedoucích.


Vítejte v novém školním roce 2023/2024

ŠKOLNÍ DRUŽINA ve škol. roce 2023/2024

Provoz ŠD bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023:
Ranní provoz od 6:15-7:45 hod. v herně I. odd. (přízemí pav. F),
Do ranní družiny budou žáci přicházet družinovým vchodem v pav. F (otevřou si čipem).
Odpolední provoz bude do 16:00 v herně I. odd. (přízemí pav. F).


Prosíme rodiče, jejichž děti půjdou 4. 9. do družiny, aby jim napsali na lístek nebo poslali email:druzina@zszruc.cz, v kolik hodin budou odcházet domů, zda samy nebo si je rodiče vyzvednou.
 
Všichni přihlášení žáci dostanou 1. 9. Přihlášku do ŠD, kterou vyplněnou na zadní straně (docházka do ŠD) vrátí do 6. 9. 2023.

Žáci jsou rozděleni do 6 oddělení:


I. oddělení – 0.,PT, 2.A, 2.B – Alena Heroutová (přízemí pav. F)
II. oddělení – 1.A, 1.C – Monika Pavlicová (přízemí pav. F)
III. oddělení – 1.B, 1.C – Alexandra Balcarová (I. patro pav. F)
IV. oddělení – 3.A, 3.B, 2.A,– Dominika Kruntorádová (přízemí pav. B)
V. oddělení – 4.A, 4.B, 2.B – Jitka Neradová (přízemí pav. B)
VI. oddělení – 2.C, 2.B, 3.B, 5.A,B – Ivana Jandejsková (přízemí pav. B)

 

KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 2023-2024


VÝTVARNÉ TVOŘENÍ – vedoucí Jitka Neradová
Pondělí 14:30 – 16:00 hod. (2. – 5. třída)
TANČENÍ PRO RADOST – vedoucí Alena Heroutová
Úterý 14:30 – 16:00 hod. (4. – 5. třída)
Čtvrtek 14:30 – 16:00 hod. (0.PT, 1. – 3. třída)
ZAČÍNÁME VAŘIT – vedoucí Ivana Jandejsková
Středa 14:30 – 16:00 hod. (2. – 5. třída)
MALÝ BADATEL – vedoucí Jana Zichová
Pondělí 14:30 – 16:00 hod. (0.PT – 2. třída)
Kroužky zahájí svou činnost od 18. 9. 2023.


28.8.2023

 

Elektronické vyzvedávání dětí přes telefon.


Po vašem zavolání pošleme dítě do šatny, kde se samo oblékne a odejde z budovy.
Rodiče čekají na dítě před budovou nebo na vámi domluveném místě.
Na družinové zvonky nezvoňte, nebudeme na ně reagovat.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Vychovatelky ŠD

 

Vyzvedávání dětí ze školní družiny