Školní kolo olympiády v německém jazyce - 9. ročník

Své dovednosti získané v hodinách německého jazyka předvedli vybraní žáci z 9. ročníku ve čtvrtek 8. 2. 2024 v rámci školního kola německé olympiády.
Školní kolo olympiády v německém jazyce - 9. ročník

 

 

 

 

Jako první žáci absolvovali poslech s porozuměním. Jejich úkolem bylo zakřížkovat, které věty odpovídají slyšenému textu (šlo o dva rozhovory na téma „Nejlepší kamarád/kamarádka“) a doplnit do vět chybějící slova (opět na základě slyšených rozhovorů). Poslech v délce cca 3:16 minut slyšeli žáci celkem čtyřikrát.

Následně si naši deváťáci vyzkoušeli své umění konverzace. Zde bylo jejich úkolem se krátce a stručně představit v několika větách a poté zodpovědět dotazy vyučujících německého jazyka – Blanky Olišarové a Martiny Krandové. Na některých žácích byla znát tréma.

Dle počtu bodů nakonec do okresního kola německé olympiády postoupily Tereza Dušková a Dominika Zemanová z 9. A, náhradnicí pro případ nemoci některé z nich je Ema Kelersová, rovněž z 9. A. Všem zúčastněným gratulujeme k jejich umístění a vážíme si především snahy o co nejlepší výsledek.

Přidáno 9. 2. 2024, autor: Roman Starý