Integrovaná doprava Středočeského kraje - žádost o spolupráci

Vážení rodiče, dovolte mi, abych se na Vás, v souvislosti s blížícím se začátkem školního roku 2023/2024 obrátil s žádostí o spolupráci.
Integrovaná doprava Středočeského kraje - žádost o spolupráci

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že značná část dětí cestujících do škol si kupuje jízdenky u řidiče s platbou v hotovosti, dochází k nestandardnímu překračování stání autobusů v zastávkách a tím pádem ke zpožďování spojů na dojezdech ke školám. Bohužel, není možné do budoucna prodlužovat jízdní doby autobusů, jelikož by to vedlo ke snížení atraktivity veřejné dopravy a také ke zvýšení nákladů na veřejnou dopravu.

Oslovuji Vás s prosbou o pořízení PID Lítačky. Jsem přesvědčen, že je naším společným zájmem, aby cestování veřejnou dopravou bylo pro žáky komfortní a pohodlné. Věřím, že elektronizace jízdného přispěje k výraznému zvýšení dochvilnosti spojů nebo i zkrácení dojezdových dob spojů ke škole.

Děkuji za spolupráci.

JUDr. Zdeněk Šponar, ředitel IDSK

Přidáno 1. 9. 2023, autor: Roman Starý