Škola

Základní škola Zruč nad Sázavou je příspěvkovou organizací města Zruč nad Sázavou.   

Právní subjektivitu získala v roce 1994 a v roce 2003 se stala její součástí školní jídelna.

Škola je zaměřena na výuku cizích jazyků, ICT a oblast tělesné výchovy a zdraví.

Využívá 33 pracoven, z toho je 15 odborných učeben. Vnitřní prostory školy včetně chodeb jsou rozlehlé a světlé. Škola disponuje 21 interaktivními tabulemi. Výuka cizích jazyků probíhá ve třech jazykových učebnách, které jsou vybaveny interaktivními sadami a sluchátkovým systémem. K výuce informatiky jsou využívání dvě pracovny PC a mobilní počítačová učebna. Moderní sportovní hala a zrekonstruovaný areál za ZŠ poskytuje kvalitní podmínky pro výuku tělesné výchovy a organizaci sportovních akcí pro děti i veřejnost.

Školní družinu využívá v 6 odděleních více než 170 žáků.

Škola disponuje kvalitně vybavenou dílnou, k výuce pěstitelských prací využívá školní zahradu a arboretum, má vlastní školní knihovnu.