Škola

Základní škola Zruč nad Sázavou je příspěvkovou organizací města Zruč nad Sázavou.   

Právní subjektivitu získala v roce 1994 a v roce 2003 se stala její součástí školní jídelna.

Škola je zaměřena na výuku cizích jazyků, ICT a oblast tělesné výchovy a zdraví.

Vizí školy je „Učíme se pro život, s individuálním přístupem a důrazem na pozitivní vztahy." Cíle rozvoje jsou nastaveny v oblasti učitelů podporou tandemové výuky, sdílení a mentoringu a u dětí se zaměřuje na rozpoznávání jejich potřeb a nastavením učebních příležitostí formou individualizace a kritického myšlení.

Škola využívá 33 pracoven, z toho je 11 odborných učeben. Škola disponuje 23 interaktivními tabulemi. Výuka cizích jazyků probíhá ve třech jazykových učebnách. K výuce informatiky jsou využívání dvě pracovny PC a 3 mobilní počítačové učebny. Moderní sportovní hala a zrekonstruovaný areál za ZŠ poskytuje kvalitní podmínky pro výuku tělesné výchovy a organizaci sportovních akcí pro děti i veřejnost.

Školní družina má 6 oddělení s kapacitou 180 žáků.

Škola disponuje kvalitně vybavenou dílnou, k výuce pěstitelských prací využívá školní zahradu a arboretum, má vlastní školní knihovnu.