Přípravná třída

 

Kritéria přijímání žáků do přípravné třídy

Přípravná třída na naší škole funguje druhým rokem. Je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky, kterým pedagogicko-psychologická poradna přípravnou třídu doporučila. Jde o takový „mezistupeň“ mezi mateřskou a základní školou. Velkou výhodou je menší počet dětí, v minulém i letošním roce je ve třídě i asistentka pedagoga.

Naším cílem je pomocí různých činností a aktivit připravit děti na zahájení povinné školní docházky. Děti si zde zvyknou na školní prostředí, osvojí si návyky a dovednosti, které jim usnadní přechod z předškolního vzdělávání do základní školy. Scházíme se od půl osmé jako ostatní školáci. V osm hodin začínáme společnou činnost. Seznámíme se s programem na daný den a individuálně nebo společně pracujeme na určité téma. Následuje svačina, pohrajeme si, něco vyrobíme, zazpíváme, zatancujeme, zacvičíme, zopakujeme si, co jsme se naučili a za příznivého počasí jdeme ven. Každý měsíc podnikáme společně různé akce na určité téma ...

ZÁŘÍ

Seznamujeme se s novým prostředím, se spolužáky a lidmi, kteří jsou součástí školy, se školním řádem a pravidly chování ve škole a ve společnosti. Učíme se orientovat ve škole i v jejím okolí. Povídáme si o bydlišti, domově a rodině.

 

ŘÍJEN

Věnujeme se podzimu a změnám v přírodě. Poznáváme stromy a plody podzimu, podzimní práce na poli a na zahradě. Získáváme informace o podzimních svátcích a tradicích. Společně pouštíme draka.

 

LISTOPAD

Povídáme si o tradicích, legendách a pranostikách. Seznamujeme se s přípravou zvířátek na zimu a s tím, jak a jaká zvířátka u nás přezimují. Získáváme informace o režimu dne a základní poznatky z orientace v čase.

 

PROSINEC

Poznáváme vánoční svátky, zvyky a tradice. Prožíváme adventní čas těšením se na Mikuláše, čerty a Vánoce. Tvoříme společně výzdobu třídy, pečeme cukroví, vyrábíme ozdoby, dárečky a přání.

 

LEDEN

Získáváme poznatky k svátkům a tradicím povánočního období. Učíme se pečovat o zvířátka, která v zimě pomoc lidí potřebují, vydáváme se pozorovat krásy zimní přírody. Pořádáme zimní olympijské hry, při kterých se seznamujeme s různými druhy zimních sportů a zaměřujeme se také na bezpečnost při sportování.

 

ÚNOR

Protože bez práce nejsou koláče, představujeme si různé pracovní profese a poznáváme důležitost lidské práce. Povídáme si o tom, čím chci být, až vyrostu.  Zaměřujeme se na různé materiály a předměty, které nás obklopují a učíme se s nimi zacházet, objevovat jejich význam a užitek pro člověka. Se zimou se loučíme masopustním karnevalem.

 

BŘEZEN

Jaro už je za dveřmi, sluneční paprsky probouzí jarní přírodu a my pozorujeme všechny jarní změny.  Seznamujeme se s jarními svátky, jejich tradicemi a symboly. Poznáváme a pojmenováváme kvetoucí rostliny, domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata.

 

DUBEN
„Cestujeme“ různými druhy dopravních prostředků. Procvičujeme pravidla bezpečnosti v silničním provozu. Zaměřujeme se i na naši planetu Zemi, která slaví svůj svátek. Navštěvujeme svět pohádek a užíváme si den s čarodějnicí.

 

KVĚTEN

Opět se vydáváme společně do přírody. Získáváme poznatky o životě v lese, u vody, na louce, na poli a na zahrádce. Poznáváme rostliny a živočichy daného životního prostředí. Společně s maminkami slavíme jejich svátek.

 

ČERVEN

Slavíme svátek dětí. Povídáme si o charakteristických znacích letního období a změnách v přírodě. Vypravujeme se za exotickými zvířaty. Abychom si ve zdraví užili letní prázdniny, poznáme lidské tělo a učíme se, jak ho chránit před nemocemi a úrazy. Dozvídáme se, co zdraví prospívá a co mu naopak škodí. Před rozloučením si připomínáme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví během letních prázdnin.

Přidáno 21. 11. 2022, autor: Roman Starý