Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání.
Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

 

 

 

 

Č. j. :    443/2024

Datum:  26.4.2024

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Zruč nad Sázavou, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Žáci s těmito registračními čísly (viz.příloha) se přijímají k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Zruč nad Sázavou od 1. 9. 2024.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Zruč nad Sázavou a rozhoduje o něm Středočeský krajský úřad v Praze.

 

Datum zveřejnění rozhodnutí:  26.4.2024


Toto rozhodnutí nabývá platnosti 15 dnů od jeho vydání, tedy  11.5.2024.

                                                                                                                                                                                                                                                                  ředitelka školy Mgr. Bc. Ivana Stará

 

ke stažení zde:

 

Přidáno 25. 4. 2024, autor: Roman Starý