Informace k zahájení školního roku 2023 - 2024

Vážení rodiče, blíží se zahájení nového školního roku a ráda bych Vám sdělila důležité informace a novinky, které nás na začátku a během nového školního roku čekají.
Informace k zahájení školního roku 2023 - 2024
Rozvrhy máme hotové, zveřejníme je v pátek 25. 8. na našich webových stránkách a budeme vás informovat i na sociálních sítích.
Školní rok bude zahájen v pondělí 4. 9. V úterý 5. 9. proběhne Den se třídou, všechny důležité informace k tomuto dni Vám sdělí třídní učitel/ka.
I v letošním roce se nám zvýšil počet žáků školy. Otvíráme opět tři první třídy a přípravnou třídu. Velmi se na všechny prvňáčky a děti v přípravné třídě těšíme a zveme jejich rodiče a prarodiče první školní den do školy. Děti budou za mé přítomnosti slavnostně přivítány panem starostou Mgr. Martinem Hujerem a vedoucí Odboru kultury, školství a sportu Mgr. Martinou Fialovou.
V pondělí 11. 9. v 16 hodin proběhnou pro 2. až 9. ročníky třídní schůzky . Zákonní zástupci 9. ročníků budou na setkání informování o probíhajících změnách v přijímacím řízení.
Náš rozvojový plán vedoucí k naplnění vize je „ Učíme se pro život, s individuálním přístupem a důrazem na pozitivní vztahy“. Cíle rozvoje jsme si nastavili v oblasti učitelů podporou tandemové výuky, sdílení a mentoringu a u dětí se zaměříme na rozpoznávání jejich potřeb a nastavením učebních příležitostí formou individualizace, mentoringu a kritického myšlení.
Školu otevíráme novým možnostem v oblastech digitální gramotnosti, dětského duševního zdraví, učení se pro život. Připravili jsme pro Vás ukázky ze všech těchto oblastí. Zveme Vás na II. školní OPENFEST, který se uskuteční v sobotu 16. 9. od 14.00 v areálu základní školy. Více informací dostanete od třídních učitelů a budou zveřejněny na našich webových stránkách a sociálních sítích. Zároveň jste zváni na zajímavou interaktivní besedu Děti a technologie: NÁSTRAHY DIGITÁLNÍHO SVĚTA, kterou povede Jan Kršňák, autor knihy Digiděti. Beseda se uskuteční v pondělí 18. 9. od 17 hodin v základní škole.
 
Těšíme se na nový školní rok.
 
Ivana Stará, ředitelka školy
 
 
 
 
 
 

Přidáno 22. 8. 2023, autor: Roman Starý