Energie - budoucnost lidstva

V pondělí 24. dubna se pro žáky 9. ročníků v rámci předmětu fyzika uskutečnila beseda Energie - budoucnost lidstva.
Energie - budoucnost lidstva

Besedou nás provázeli nezávislí odborníci na energetiku ing. Ondřej Trubka ze státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Tomáš Hejl z pořádající agentury Porta Educa. Obsahovala globální pohled na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si hodnoty energie a důležitosti jejího dostatku. Představila zároveň stručně všechny typy zdrojů energetického mixu, jejich výhody i nevýhody a další ekologické, ekonomické i politické souvislosti energetiky.

Součástí besedy byly i zajímavé pokusy s radioaktivitou a dvě vyučovací hodiny uběhly jako voda. Dle ohlasů žáků je téma zaujalo a beseda se vydařila.

Přidáno 26. 4. 2023, autor: Roman Starý