Zvonky školní družiny

zvonek družina 1 - vchod ŠD – I. a II. oddělení  

zvonek družina 2 - vchod ŠD – III. oddělení

zvonek družina 3 - u hlavního vchodu ZŠ – IV. a V. oddělení 

 

Vstup do budovy pouze v nezbytně nutných případech – s rouškou.

 

Děkujeme za pochopení – vychovatelky ŠD

Přidáno 2. 9. 2021, autor: Ondřej Dolní