Družinový email, omlouvání žáků

 

Od 1. 9. 2022 byl zřízen email pro omlouvání žáků ze ŠD:

druzina@zszruc.cz

 

Na tuto adresu omlouvejte své děti nejdéle do 10 hod. v den změny jejich odchodu ze ŠD (než je uvedeno na přihlášce). V omluvence uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu, čas odchodu a zda bude odcházet samo nebo s doprovodem.

VZOR:

Žádám o uvolnění mého syna/mé dcery……………., třída………….

z družiny dne…………………. v ………………….. hodin.

Žáka vyzvedne…………………/ Může odejít samostatně.

Jiný způsob omlouvání nebude možný.

Družinový sešit bude sloužit pro informace ŠD rodičům.

                              Děkujeme za pochopení, vychovatelky ŠD

Přidáno 30. 8. 2022, autor: Roman Starý