Služební telefon ŠD

Telefonní číslo do ŠD

792 890 428

Bude používán pouze vychovatelkami a asistentkami k volání rodičům.
Rodiče na toto číslo mohou volat pouze v nutných případech a jen
po 14:30 hod!!
Stále platí, že telefonické omlouvání dětí není možné.
Vaše děti omlouváte na email druzina@zszruc.cz a to nejdéle do 10 hod.
dopoledne!!
Žádáme rodiče, aby do předmětu uváděli jméno dítěte a třídu.

Děkujeme za spolupráci, kolektiv vychovatelek ŠD

Přidáno 14. 9. 2022, autor: Jana Zichová