Učíme se z přírody

Logo projektu

Nejlepším způsobem učení se o přírodě je učit se z ní samotné. Realizací projektu Učíme se z přírody se to daří. V zahradě naší základní školy vznikla naučná stezka, na které se podíleli žáci, jejich rodiče a zaměstnanci školy. Stezka obsahuje sedm zajímavých stanovišť, které podporují pozitivní přístup žáků k životnímu prostředí a začleňují environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu do výuky jednotlivých předmětů ve venkovním prostředí. Díky realizaci projektu se koncepčně  doplnily prvky školní zahrady a zahrada se touto stezkou propojila.

Zabývat se ve hře živou a neživou přírodou patří k základním potřebám dítěte. Na cestě naučnou stezkou je vrbový altán, lesní část se šiškami a houbami, ovocný sad, bylinkové záhony, jež si žáci sami udržují. Přírodní materiály inspirují žáky k tvořivé hře a podněcují je k pozorování a učení. Příroda dostala v naší zahradě větší prostor, který bude využit k praktickému a názornému učení se v přírodě a bude sloužit k tomu, aby žáci mohli o přírodu skutečně pečovat. Mohou  sklízet  vlastní  vypěstované ovoce a zeleninu, pracovat  s přírodninami, pravidelně hrabat listí, které je pak uloženo na vytvořený kompost. Z něho se učí o významu zeleného hnojení, které využívají na svých školních záhoncích. Zahrada je velkou učebnou pro pozorování změn v rámci jednotlivých ročních období a učení se přímo na základě jejich zážitku. Přírodovědné předměty a pracovní činnosti mají tak svou velkou přírodní laboratoř.

Projekt byl realizován z finančních prostředků ze Státní fondu životního prostředí České republiky, ve výši 183 695 Kč.

Foto projektu

Foto projektu

Foto projektu

Foto projektu

Foto projektu

Foto projektu

Foto projektu

Foto projektu

Foto projektu

Přidáno 5. 3. 2020, autor: Ondřej Dolní