Společně pro děti

 

V rámci projektu Společně pro děti realizujeme ve školní družině inovativní vzdělávání zaměřené na osobností a sociální rozvoj. V odpoledních hodinách probíhají inovativní formy vzdělávání např. zážitková pedagogika, tandemová výuka, projektová výuka a také propojování formálního a neformální vzdělávání.

Inovace - projekt  Alexandra Balcarová

Tématem mého projektu jsou 4 živly. Oheň, Země, Voda a Vzduch. Učime se jak jsou živly pro život potřebné, kde všude se s nimi můžeme setkat. Vše mám propojené se všemi činnostmi ve školní družině. Cílem mé inovace je ukázat dětem důležitost těchto živlů.

Žáci studují přírodniny z lesa

Inovace - tandemová výuka Alexandra Balcarová a Martina Brožová

,,Sportování trochu jinak" je název naší inovace. Chceme dětem ukázat nenásilnou formou a vylepšenou metodou, že sportování může být zábava. Cílem naší výuky je začlenění všech dětí do pohybových aktivit.

Žáci sportují s míčem v hale

Inovace - projekt  Dominika Kruntorádová

V rámci inovace ŠD jsem si vybrala projekt “Cesta kolem světa”. V hodinách s dětmi malujeme, vyrábíme, čteme si nebo zpíváme. Začali jsme vesmírem a teď si povídáme o naší zemi. Vybíráme si zajímavé země, kde mají jiné zvyky a tradice. Zapojila jsem do toho i téma jak se starat o naši zemi. Cílem mé inovace je seznámit děti s naší planetou.

Žák s kresbou planety Země

Inovace - tandemová výuka  Dominika Kruntorádová a Veronika Rezková

V rámci inovace ŠD jsme  vybraly filmový klub. Seznámily jsme děti s tím, jak a kdo tvoří film. Společně s dětmi jsme se rozhodli natočit video o naší škole. Děti si ve videu zahrají a představí naší školu. Naučí se natáčet a upravovat videa na iPadu. Cílem naší inovace je vytvořit krátké video.

Žáci u stolu malují

Inovace - projekt  Monika Pavlicová

V rámci Inovace ve ŠD jsem si pro děti projekt Voda. Ve vyčleněných hodinách pro projekt s dětmi malujeme, tvoříme, poznáváme vodní živočichy, zábavnou formou čteme články vhodné pro děti na toto téma. Poslední hodinu jsme si vyprávěli o duze. Naučili se její po sobě jdoucí barvy, promítli si krátký dokument,  jak duha vzniká a duhu si pak všichni nakreslili. Hodně nás toho ještě čeká - koloběh vody, pokusy, návštěva čističky, možná i práce s mikroskopem a sledování různých vzorků vody, beseda s odborníkem:-)

Myslivec na besedě ve třídě

Inovace - Zážitková pedagogika  Helena Jeřábková

Při svých hodinách si právě teď s dětmi hrajeme s plyšovými hračkami ve tvaru ovoce a zeleniny. Nejen že se děti učí, jak pojmenovat to či ono ovoce či zeleninu, ale v rámci hry si osvojují základy anglické gramatiky ohledně slovesa být. Dokáží říct kdo jsou a kdo jsou jejich kamarádi. Skupina je složena z dětí různého věku.  Učí se spolupracovat mezi sebou v rámci různých aktivit a to napříč všemi věkovým kategoriemi zastoupenými v mých skupinách.

Žáci si hrají s plyšovými zvířátky

Inovace- tandemová výuka  Ivana Jandejsková a Lenka Zvárová

V rámci inovace ŠD jsme si v tandemové výuce zvolily téma "Změny v přírodě během roku". Děti se učí poznávat stromy a jejich plody a listy, co dělají zvířátka na podzim před zimou, co je typické pro podzim a to vše hravou formou. Připravujeme dětem naučné stezky s úkoly, tvořili jsme podzimní věnce z přírodnin, pořádáme tématické soutěže a proběhne beseda s myslivcem. Před Vánoci máme v plánu vyrobit lojové koule a ozdobit zvířátkům stromeček.

Děti pozorují listí na stromech na podzim

Inovace- tandemová výuka Jitka Neradová a Věra Novotná

V naší inovaci hrajeme s dětmi netradičně deskové hry, ne na desce stolu, ale na hřišti nebo různě venku v prostoru nebo v hale. Deskové hry jsme s dětmi i vyráběli. Děti si je zkoušely zahrát a pak hru učily své kamarády. Vymýšleli jsme pravidla a společně hru upravovali. Abychom na inovaci netrávili čas jen deskovými hrami, rozvíjíme u dětí fantazii a představivost - skládání jmen a mandal z přírodnin, domalování obrázku.

Žáci cvičí na běžecké dráze

Přidáno 22. 6. 2023, autor: Roman Starý