Školní psycholog

 

Školní spycholog: Mgr. Anna-Marie Fialová

E-mail: anna.fialova@zszruc.cz

Telefon: 

 

 

Konzultační hodiny:

Konkrétní termín a čas konzultace je třeba sjednat na základě e-mailové domluvy.

 

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Co nabízí školní psycholog přímo ve škole?

 • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívaly
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo hladce a efektivně
 • poskytuje krizovou intervenci v akutních obtížných situacích
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
 • spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby​

S jakými problémy se můžete na školního psychologa obrátit?

Rodiče

 • když má Vaše dítě problémy v kolektivu
 • když řešíte složitou rodinou situaci
 • když se Vašemu dítěti náhle zhorší prospěch
 • když má Vaše dítě výukové či výchovné problémy
 • když řešíte změnu školy
 • když má Vaše dítě jakékoliv psychické problémy (např. strach ze školy, úzkosti apod.)

Žáci

 • když si nerozumíš se spolužáky
 • když nevíš na koho se obrátit s problémem, který Tě trápí
 • když máš trému, nebo strach ze zkoušení před třídou
 • když je doma těžká situace a Ty by sis potřeboval/a s někým popovídat
 • když Ti nejde učení tak, jak bys chtěl/a

Jak probíhá spolupráce?

Osobní schůzku s psycholožkou si můžete sami sjednat telefonicky nebo e-mailem. Všem rodičům je předložen souhlas s prací školního psychologa, který slouží k odsouhlasení práce s dítětem ve třídě či jednorázové konzultace. Pro delší práci s dítětem je třeba podepsat individuální souhlas, kde je specifikován obsah a rozsah služby. Teprve na základě individuálního souhlasu může psycholog s dětmi systematicky pracovat.

Konzultace u školního psychologa jsou důvěrné a s údaji dítěte je nakládáno v souladu se zákonem o č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní zástupci dítěte (popř. děti).

Přidáno 11. 4. 2022, autor: Ondřej Dolní