Podnikáme - pomáháme aneb základy podnikání se sociálním aspektem

Více o projektu zde.

Kroužek fiktivní firma - Centrum volného času s.r.o.

Na základě požadavků Evropské komise vznikla v ČR potřeba zařadit do vzdělávání žáků všech typů škol rozvíjení ducha podnikavosti.

Výchova k podnikavosti by měla žákům napomoci k seznámení se s trhem práce, s ekonomickou a hospodářskou sférou, „na vlastní kůži“ zažít existenci firmy od založení až po její likvidaci, účinně komunikovat, řešit problémy, využívat ICT,…

Žáci získávají představy o svém možném budoucím zaměření a zároveň se rozvíjí jejich klíčové kompetence a dovednosti.

Fiktivní žákovská firma pracuje s originálními podklady z praxe, s fiktivním zbožím a fiktivními penězi.

Naše škola se ve spolupráci s Centrem dohody s. r. o. do projektu „Podnikáme – pomáháme, aneb základy podnikání se sociálním aspektem“ také zapojila. Jde o roční projekt, ve kterém pracují zejména žáci 8. a 9. tříd. 20. října jsme zahájili činnost projektovým dnem

„Podnikáme“ – dívky 8. a 9. tříd navštívily firmu Asmo Czech s.r.o, chlapci pak firmu Wikov Sázavan s.r.o.

Od 21. října 2014 začal na naší škole fungovat každé úterý dvouhodinový kroužek – fiktivní firma. Na prvních hodinách jsme se dohodli na názvu naší firmy – „Centrum volného času“ a vyjasnili si náplň kroužku. Rozhodli jsme se, že budeme firmou vzdělávací. Zaměříme se na volnočasové aktivity různých sociálních skupin - žáků, maminek na mateřské dovolené a seniorů. Už nyní víme, že v měsících únoru a březnu proběhnou ICT kurzy pro seniory. V únoru se  zúčastníme veletrhu minipodniků v Praze. Součástí projektu bude také spolupráce se sdruženími Život 90 Zruč nad Sázavou a Rodinným centrem Setkání. 

Mgr. Markéta Jelínková

Žáci při práci v kroužku FF

Projektový den FF - Exkurze do Asma s.r.o.

Projektový den FF - Exkurze do Wikov s.r.o.

Přidáno 27. 7. 2015, autor: Ondřej Dolní