Let´s speak together

Logo projektu

Na naší škole působí v tomto školním roce rodilý mluvčí, který s dětmi pracuje v hodinách anglického jazyka od 3. do 9. ročníku. 

Chtěli bychom navázat spolupráci s evropskými školami. Chceme tím podpořit jazykové kompetence našich žáků i učitelů. 

Na naší škole připravujeme  zavedení metody CLIL, která spočívá v zapojení anglického jazyka i do výuky nejazykových předmětů. 

Naši učitelé navštěvují rozšiřující jazykové kurzy vedené rodilým mluvčím.

Přidáno 27. 7. 2015, autor: Ondřej Dolní