Základní škola Zruč nad Sázavou

Škola, která žije!

PŘIHLÁŠENÍ

OBSAHOVÁ ČÁST STRÁNKY

ICT plán

ICT plán

Základní škola Zruč nad Sázavou

Zpracoval: Mgr. Vladimír Nulíček

ICT plán na období: 2017/2018

ZŠ Zruč nad Sázavou
Na Pohoří 575
Zruč nad Sázavou

zszruc@zszruc.cz
www.zszruc.cz
www.zszru.eu

Stávající stav

Celkový počet žáků: 444
1. stupeň: 268
2. stupeň: 176

Celkový počet pedagogických pracovníků: 30 učitelů, 6 vychovatelek

 • proškolených v programech EduBase, Windows 10, Office 2010

Podle potřeby probíhají samostatná odborná školení pro práci s novými prvky administrativního programu Bakaláři, školení pro práci s emailovými adresami využívající školní doménu, pro práci s moderní ICT – interaktivní tabulí a jejími aplikacemi, školení podporující vznik a modernizaci interaktivních materiálů a školení v oblasti e-learningu v aplikaci EduBase.

Počet počítačových učeben: 2
Počet odborných pracoven: 10
Počet běžných učeben: 18
Celkový počet přípojných míst: 110
Celkový počet pracovních stanic: 115

 • počítačové učebny: 34
 • ředitelna: 2
 • kancelář zástupců: 3
 • kabinety učitelů: 5
 • sekretariát: 2
 • třídy: 28
 • školní družina: 3
 • školní jídelna: 2
 • servery: 2
 • notebooky – učitelé: 22
 • mobilní učebna – notebooky: 24

Vybavení prezentační technikou:

 • dataprojektor: 26
 • interaktivní tabule: 20

 

Standardní pracovní prostředí žáka:

Hardware:

 • procesor AMD Athlon II X2 (2 – 3 GHz)
 • procesor Intel Core 2 Duo CPU (2 – 3 GHz)
 • RAM 2 – 8 GB
 • pevný disk 60 – 500 GB
 • monitor 15“ – 17“
 • graf. karta
 • zvuková karta
 • síťová karta
 • síťová tiskárna (laserová)

Software:

 • OS Windows 10
 • Office 2010, OpenOffice
 • Zoner Callisto 5
 • Zoner Photo Studio
 • Windows Server 2016
 • Microsoft Edge , Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome
 • NOD 32, Eset Endpoint Antivirus
 • Optim Access
 • Výukové programy (viz příloha)

Veškeré programové vybavení je používáno v souladu s licenčními ujednáními.

Standardní pracovní prostředí učitele:

Hardware:

 • procesor AMD Athlon II X4 (2 – 3 GHz)
 • procesor Intel Core 2 Duo CPU (2 – 3 GHz)
 • RAM – 2 – 8 GB
 • pevný disk 120 – 1 TB
 • monitor 15“ – 21“
 • graf. karta
 • zvuková karta
 • síťová karta
 • síťové tiskárny (laserová a inkoustová)

Software.

 • OS Windows 10
 • Office 2010, OpenOffice
 • Zoner Calisto 5
 • Zoner Photo Studio
 • Windows Server 2016
 • Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome
 • NOD 32, Eset Endpoint Antivirus
 • Ad-Aware
 • Bakaláři
 • Výukové programy (viz příloha)

Veškeré programové vybavení je používáno v souladu s licenčními ujednáními.

Žáci i pedagogičtí pracovníci mají možnost ukládat data na přenosná media ( CD, flash disk, DVD) a na vyhrazené místo na pevném disku. Pedagogičtí pracovníci i žáci mají svůj soukromý úložný prostor, který mají přístupný přes přihlašovací heslo na školním serveru a společný prostor na serveru (Windows Server 2016).

Pro administraci školy a pedagogickou evidenci je využíván program BAKALÁŘI s platnou licencí.

Zajištění přípojných míst v budově školy

Počítačová síť je rozvedena strukturovanou kabeláží UTP dle standardu po celé budově školy a propojuje veškeré počítače přes síťové karty na switche – propojení umožňuje přenosové rychlosti od 100 do 1000 Mbps. Přípojná místa jsou ve všech odborných učebnách, kmenových třídách, kabinetech i ve školní družině.

Celá budova školy je pokryta signálem WiFi. Bezdrátová síť slouží především pro účely mobilní učebny, která se skládá ze 24 ks notebooků.

Připojení počítačové sítě do internetu je zajištěno pevnou linkou o rychlosti 30 Mbps.

Zajišťované serverové služby:

 • Poštovní server
 • Windows Server 2016
 • DHCP server
 • DNS server
 • NOD 32, Eset Endpoint Antivirus
 • Optim Access
 • VNC server

Každý pedagog má zajištěnu svoji schránku elektronické pošty pod školní doménou, do které má přístup i z domova přes webové rozhraní.

Žáci  od 5. ročníku mají  též zajištěnu svoji schránku elektronické pošty pod školní doménou. Škola vlastní domény zszruc.cz a zszruc.eu, školní stránky provozuje ve své režii ve spolupráci s firmou just4web.cz s.r.o.

Žáci i rodiče mají možnost nahlédnout do elektronické žákovské knížky s možností změny některých osobních údajů. Pedagogičtí pracovníci mohou zapisovat známky průběžně i z domova.

E-learning: žáci mohou využívat elearningovou aplikaci EduBase jak na školních počítačích, tak i z domova přes webové rozhraní.

Plánované zlepšení v následujících ukazatelích

 • Infrastruktura
 • Vzdělání pedagogických pracovníků
 • V zajištění přístupu k ICT službám školy z domova

Cílový stav

Vzdělání pracovníků

 • Umožnit vzdělání ICT koordinátorovi - dle nabídky.
 • Vzdělávání učitelů v oblasti ICT bude dále probíhat podle individuálních požadavků na znalosti ovládání výpočetní techniky s přihlédnutím na ovládání nové projekční techniky (dataprojektory, interaktivní tabule) a využívání nových verzí stávajícího software ( Office, EduBase) ve výuce.
 • Ještě ve větší míře využívat stávajícího software a zapojení pasivnějších pedagogů k využívání tohoto software.

Infrastruktura:

 • Škola se bude během let 2017 – 2018 dále snažit o získání dotací EU, MŠMT a získávání sponzorských darů.
 • Obnova pracovních stanic v kabinetech – preference notebooků.
 • Nákup licencí Windows 10, Office 2013, 2016.
 • Modernizace switchů - kompletní Gbit síť.
 • Nákup výukového softwaru dle nabídky a požadavků pedagogů.
 • WiFi Hotspoty - oddělení komunikace pro vnitřní síť a pro návštěvy, případně žáky s možností definovat provozní dobu hotspotů pro žáky a jejich vlastní zařízení.
 • Rozšíření podílu software použitelného pro výuku s využitím interaktivní tabule/interaktivního snímače – interaktivní učebnice.

Přístup k ICT službám školy z domova:

 • Navýšení rychlosti připojení k internetu v souvislosti s cloudovými službami.
 • Podpora elektronické komunikace mezi učiteli, žáky a rodiči – elektronická žákovská knížka.
 • Možnost výuky a procvičování učiva z domova – program EduBase.
 • Zprovoznění cloudu, resp. cloudových aplikací na vlastním serveru. Možnost využívání cloudových aplikací pro žáky přímo z domova.
 • Zálohovaní důležitých dat na cloudové úložiště (Bakaláři, data učitelů).

Seznam výukových programů školy

Český jazyk:

 • TS Pravopis 1
 • TS Jazykové rozbory 2
 • TS Diktáty 3
 • TS Pravopisná cvičení 4
 • TS Český jazyk 5 – opakování mluvnice a literatury
 • TS Český jazyk – vyjmenovaná slova
 • Didakta – Diktáty 1
 • Didakta – Zábavná čeština
 • Didakta – Diktáty s piráty

Matematika:

 • TS Matematika 1 – 4
 • TS Matematika pro prvňáčky 1
 • TS Matematika pro prvňáčky 2
 • Animovaná matematika
 • TS Matematika - logické hádanky a úkoly z geometrie
 • Obratel
 • Algebra
 • Speedmat 1, 2, 3
 • Didakta – Matematika 1
 • Didakta – Matematika 2
 • Matematika na divokém západě
 • Matematika pro I. Stupeň

Dějepis:

 • TS Dějepis soutěže – všeobecný přehled
 • TS Poznáváme minulost I. – Pravěk
 • TS Poznáváme minulost II. – Egypt
 • TS Poznáváme minulost III. - Řecko
 • Didakta – Dějepis

Informatika:

 • Obsluha PC
 • Word a Excel v příkladech
 • Zoner Calisto 4, 5
 • Zoner Photo studio
 • Uvnitř počítače
 • Hardware

Chemie:

 • Anorganická chemie
 • TS Názvosloví anorganické chemie

Zeměpis:

 • Holubec – ČR
 • Holubec – Evropa
 • Holubec – Svět
 • Didakta – Zeměpis – Kraje ČR – interaktivní program

Fyzika:

 • Zebra – Fyzika
 • TS Edison
 • TS Newton
 • Encyklopedie – Vesmír
 • Pachner – Fyzika zajímavě – mechanika
 • Pachner – Fyzika zajímavě – 333 fyzikálních pokusů, námětů a her
 • Pachner – Fyzika zajímavě – Animace
 • Pachner – Fyzika zajímavě – Elektřina 1
 • Didakta – Fyzika 1
 • Didakta – Fyzika 2
 • BSP - Jak věci pracují

Anglický jazyk:

 • TS Angličtina 1
 • TS Angličtina 2
 • TS Angličtina 3
 • TS Angličtina 4
 • TS Angličtina 5
 • TS Angličtina hrou 2 – interaktivní program
 • TS Angličtina hrou 1 – interaktivní program
 • Didakta – Angličtina I.

Německý jazyk:

 • TS Němčina 1
 • TS Němčina 2
 • TS Němčina 3
 • TS Němčina 4
 • TS Němčina 5

Vlastivěda:

 • Vlastivěda 1 – Starší české dějiny

Přírodopis:

 • TS Přírodověda 1 – rostliny a houby
 • TS Přírodověda 2 – živočichové a rostliny cizích krajin
 • TS Přírodověda 3 – živočichové a rostliny ČR
 • TS Přírodověda 4 – žijí s námi
 • TS Přírodověda 5 – Poznáváme naši přírodu
 • TS Botanika 1 – vybrané čeledi dvouděložných rostlin
 • TS Základy rodinné a sexuální výchovy
 • Encyklopedie přírody
 • Lidské tělo
 • Pachner – Enviromentální výchova
 • Didakta - Přírodopis

Všeobecný přehled:

 • TS Přijímací zkoušky na SŠ

Programy pro školní družiny:

 • Dětský koutek 3 – Čeština pro nejmenší
 • Dětský koutek 4 – Alenka a věci okolo nás
 • Dětský koutek 5 – Martínkova zvířata

Interaktivní učebnice Fraus:

 • Přírodopis 6, 7, 8
 • Fyzika 6, 7
 • Zeměpis 6, 7
 • Chemie 8, 9
 • Výukový komplet „Víš co nevíš“
 • LANGMaster – komplet výukových programů (němčina, angličtina, španělština, informatika, chemie, biologie, matematika, přírodověda, fyzika, dějepis, zeměpis)
 • Chytré dítě CD – matematika
 • Chytré dítě CD - slabikář
 • Český jazyk - vyjmenovaná slova

Popis cílového stavu:

 1. Počet žáků v příštích 2 letech bude cca 400.
 2. V počtu vyučujících nenastanou podstatné změny. Předpokládá se další vzdělávání v oblasti ICT technologií zejména u učitelů vyučujících informatiku, ale též i u ostatních vyučujících.
 3. Škola bude postupně v rámci finančních podmínek provádět výměnu starších počítačů za nové a bude se snažit o vybavení každého vyučujícího osobním notebookem a moderními prostředky ICT (např. tablety).
 4. V letech 2017 až 2018 bude škola zlepšovat obsahovou i technickou stránku webových prezentačních stránek s cílem umožnit na nich prezentaci vyučujících i nejlepších žáků a zapojí více pedagogických pracovníků do jejich tvorby a aktualizace.
 5. V rámci upgrade výpočetní techniky bude škola dodržovat autorská práva a licenční ujednání při nákupech software.
 6. Cílem pro léta 2017 až 2018 bude zlepšení a popřípadě i dosažení standardu v pracovních učitelských stanicích.
 7. Škola vypracuje příslušné projekty zaměřené na čerpání peněz z ESF EU v tomto období.
 8. Na školních www stránkách budeme zveřejňovat mimořádné práce a úspěchy studentů v různých školních činnostech.
 9. Škola zajistí vyšší podíl informačního databázového systému BAKALÁŘI na odpovídajících činnostech školy.

13. 12. 2016 Mgr. Vladimír Nulíček


Přidáno 22. 7. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

VSTUP Etřídnice
VSTUPY DO APLIKACÍ:

 

 

 

EduBase

 

 

Základní škola Zruč nad Sázavou - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
 
KALENDÁŘ
loader Načítám...