Základní škola Zruč nad Sázavou

Škola, která žije!

PŘIHLÁŠENÍ

OBSAHOVÁ ČÁST STRÁNKY

Aktuální informace

 

Vážení rodiče,

prosíme, aby všechny děti donesly své vychovatelce sešit ŠD. Musí se odevzdat a archivovat.

Dále žádáme, aby jste nás informovali, kdy bude vaše dítě odcházet 30. 6. ze školy - po vysvědčení, po obědě (na oběd půjdeme cca v 11:00), popř. v jinou dobu (napište v kolik) a zda odchází samo nebo s doprovodem. Děti by měli mít lísteček, který stačí vyplnit. Pokud ne, napište buď do sešitu ŠD nebo na papír.

Děkujeme a přejeme pokud možno klidné léto

vychovatelky ŠD

 


Vážení rodiče,

jsme rádi, že Vaše dítě bude i v příštím školním roce navštěvovat školní družinu. Obdrželo od nás přihlášku.

Prosíme Vás, vyplňte na ní 1. stranu a na 2. straně vyplňte pouze, zda bude Vaše dítě chodit do ranní družiny- ano x ne (je to první sloupec v tabulce odchodů). Ostatní odchody a celou 2. stranu vyplníte první týden v září 2021.

Vyplněnou přihlášku vraťte do pátku 11. 6. 2021.

Děkujeme za spolupráci.              Kolektiv vychovatelek


 

 

Od pondělí 24. 5. 2021
bude fungovat 6. oddělení ŠD:


1. A        Alena Heroutová – alena.heroutova@zszruc.cz
               herna I. oddělení, (přízemí pav. F), zvonek Družina 1
1. B        Jana Zichová – jana.zichova@zszruc.cz
               herna II. oddělení, (přízemí pav. F), zvonek Družina 1
2. A        Anna Samková – anna.samkova@zsruc.cz
               herna IV. oddělení – šatny vyšší stupeň, (přízemí pav. B),
              zvonek Družina 3 – hlavní vchod ZŠ
2. B        Alexandra Balcarová – alexandra.balcarova@zszruc.cz
               herna III. oddělení, (1. patro pav. F), zvonek Družina 2
3. A        Ilona Táborská – ilona.taborska@zszruc.cz
               herna VI. oddělení – jazyková učebna u 1. tříd, (přízemí pav. A)
3. B, 4.a 5.tř.   Jitka Neradova – jitka.neradova@zszruc.cz
               herna V. oddělení – šatny nižší stupeň, (přízemí pav. B)  

 

Ranní provoz ŠD :
Po – Pá                       6:15 – 7:45 hod.
                                   v herně IV. oddělení (pav. B), zvonek Družina 3

 

Odpolední provoz ŠD :
Po – Pá                       11:35 -14:30 hod. jsou žáci ve svých odděleních

Po – Pá                       14:30 – 16:15 hod.
                                   v herně I. oddělení (pav. F), zvonek Družina 1

Vyzvedávat děti si můžete po obědě u školní jídelny a od 14 hod. kdykoliv.


V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na vychovatelky jednotlivých oddělení.

 


Žádáme rodiče, aby dětem napsali do sešitu ŠD aktuální odchody ze ŠD.

V případě, že již nechcete tento školní rok využívat služby školní družiny, napište, že své dítě ze školní družiny ODHLAŠUJETE.

Děkujeme


ŠKOLNÍ DRUŽINA od 17. 5. 2021

Provoz je obnoven od 6:15 hod do 16:15 hod, zatím bez zájmových kroužků

 

I.  oddělení – 1.A, 2.A –  Alena Heroutová  (přízemí pav. F), zvonek Družina 1

alena.heroutova@zszruc.cz

 

II. oddělení – 1.B, 2.A –  Jana Zichová (přízemí pav. F), zvonek Družina 1

                           jana.zichova@zszruc.cz

 

III. oddělení –2.B, 3.B – Alexandra Balcarová (I. patro pav. F), zvonek Družina 2

                         alexandra.balcarova@zszruc.cz

 

IV. oddělení – 3.A, 5.A  – Ilona Táborská (přízemí pav. B), zvonek Družina 3

                        ilona.taborska@zszruc.cz

 

V. oddělení – 3.B, 4.B – Jitka Neradová (přízemí pav. B)

                         jitka.neradova@zszruc.cz

 

VI. oddělení – 4.A, 5.B – Anna Samková (přízemí pav. A)

                          anna.samkova@zsruc.cz

 

Ranní provoz ŠD :

Po  Pá                       6:15 – 7:45 hod

                                   v herně IV. oddělení (pav. B), zvonek Družina 3

 

Odpolední provoz ŠD :

Po – Pá                       11:35 -14:30 hod jsou žáci ve svých odděleních

Po  Pá                       14:30 – 16:15 hod

                                   v herně I. oddělení (pav. F), zvonek Družina 1

 

Žádáme rodiče, aby do sešitu ŠD napsaly informace o odchodu dětí (čas, zda odchází samo nebo s doprovodem). Vyzvedávat děti si můžete po obědě u školní jídelny a od 14 hod kdykoliv.

 

 


Od 26.4. do 30. 4. bude ve 3.A v ŠD paní vychovatelka Alexandra Balcarová 

 

 

Školní družina pro 1.A, 2.A, 3.A

12.- 16.4. 2021 (dále lichý týden)

 

Školní družina bude fungovat od 6.30 do 15.30.

1. A        Alena Heroutová – alena.heroutova@zszruc.cz
               herna I. oddělení

2. A        Ilona Táborská – ilona.taborska@zszruc.cz
               herna II. oddělení

3. A        Jitka Neradová – jitka.neradova@zszruc.cz
               herna III. oddělení

 


Ranní ŠD:           
- děti jdou ráno do své školní třídy hlavním vchodem ZŠ (mohou i 4.A a 5.A)

Vyzvedávat děti si můžete po obědě u školní jídelny a od 14 hod kdykoliv.

 

Odpolední ŠD:     
- po skončení vyučování do 15:30 hod v hernách ŠD

1. A - herna I. odd. přízemí pav F - p. vych. A. Heroutová 
- zvonek družina 1 vchod ŠD

2. A - herna II. odd. přízemí pav F- p. vych. I. Táborská 
- zvonek družina 1 vchod ŠD

3. A - herna III. odd. 1.patro pav F- p. vych. J. Neradová 
- zvonek družina 2 vchod ŠD

Školní družina pro 1.B, 2.B, 3.B

19.- 23.4. 2021 (dále sudý týden)

 

Školní družina bude fungovat od 6.30 do 15.30.

1. B        Jana Zichová – jana.zichova@zszruc.cz
               herna II. oddělení

2. B        Anna Samková – anna.samkova@zszruc.cz
               herna III. oddělení

3. B        Jitka Neradová – jitka.neradova@zszruc.cz
               herna I. oddělení

 


Ranní ŠD:           
- děti jdou ráno do své školní třídy hlavním vchodem ZŠ (mohou i 4.A a 5.A)

Vyzvedávat děti si můžete po obědě u školní jídelny a od 14 hod kdykoliv.

 

Odpolední ŠD:     
- po skončení vyučování do 15:30 hod v hernách ŠD

1. B - herna II. odd. přízemí pav F - p. vych. J. Zichová 
- zvonek družina 1 vchod ŠD

2. B - herna III. odd. 1.patro pav F- p. vych. A. Samková 
- zvonek družina 2 vchod ŠD

3. B - herna I. odd. přízemí pav F- p. vych. J. Neradová 
- zvonek družina 1 vchod ŠD

 

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na vychovatelky jednotlivých oddělení.

 


Školní družina pro 1.A, 2.A, 3.A

12.- 16.4. 2021 (dále lichý týden)

 

Školní družina bude fungovat od 6.30 do 15.30.

1. A        Alena Heroutová – alena.heroutova@zszruc.cz
               herna I. oddělení

2. A        Ilona Táborská – ilona.taborska@zszruc.cz
               herna II. oddělení

3. A        Jitka Neradová – jitka.neradova@zszruc.cz
               herna III. oddělení

 


Ranní ŠD:            - děti jdou ráno do své školní třídy hlavním vchodem ZŠ (mohou i 4.A a 5.A)


Vyzvedávat děti si můžete po obědě u školní jídelny a od 14 hod kdykoliv.

 

Odpolední ŠD:     - po skončení vyučování do 15:30 hod v hernách ŠD

1. A - herna I. odd. přízemí pav F - p. vych. A. Heroutová - zvonek družina 1 vchod ŠD

2. A - herna II. odd. přízemí pav F- p. vych. I. Táborská - zvonek družina 1 vchod ŠD

3. A - herna III. odd. 1.patro pav F- p. vych. J. Neradová - zvonek družina 2 vchod ŠD

 

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na vychovatelky jednotlivých oddělení.

 

 


Změna v personálním obsazení ve 2. A - Jitka Neradová - jitka.neradova@zszruc.cz

 

Školní družina pro 1. a 2. tř.

4. - 8. 1. 2021

1. A        Alena Heroutová – alena.heroutova@zszruc.cz
               herna I. oddělení

1. B        Jana Zichová – jana.zichova@zszruc.cz
               herna II. oddělení

2. A        Ilona Táborská – ilona.taborska@zszruc.cz
               herna IV. oddělení (šatny vyšší stupeň)

2. B        Alexandra Balcarová – alexandra.balcarova@zszruc.cz
               herna III. oddělení

Školní družina bude fungovat od 6.30 do 15.30.


Ranní ŠD:             - děti jdou ráno do své školní třídy hlavním vchodem


Třídy 1. A a 2. A budou končit vyučování v 11:30 a 1. B a 2. B v 11:45. Poté půjdou do jídelny na oběd.

Vyzvedávat děti si můžete po obědě u školní jídelny a od 14 hod kdykoliv.

 

Odpolední ŠD:     - po skončení vyučování do 15:00 hod v hernách ŠD

1. A - herna I. odd. přízemí pav F - p. vych. A. Heroutová - zvonek družina 1 vchod ŠD

1. B - herna II. odd. přízemí pav F- p. vych. J. Zichová - zvonek družina 1 vchod ŠD

2. A - herna IV. odd. přízemí pav B - p. vych. I. Táborská - zvonek družina 3 u hlavního vchodu ZŠ

2. B - herna III. odd. 1.patro pav F- p. vych. A. Balcarová - zvonek družina 2 vchod ŠD

 

Děti z 1.A, 1.B a 2.B vyzvedáváte jak jste zvyklí u vchodu do školní družiny.

Děti z 2.A vyzvedáváte u hlavního vchodu.

Od 15 hod budou všechny děti v hernách 1. a 2. oddělení ŠD – odpolední ŠD (zvonek Družina 1).

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na vychovatelky jednotlivých oddělení.

 


Od pondělí 30. 11. 2020

bude fungovat 8. oddělení ŠD:

1. A        Alena Heroutová – alena.heroutova@zszruc.cz
               herna I. oddělení

1. B        Jana Zichová – jana.zichova@zszruc.cz
               herna II. oddělení

2. A        Ilona Táborská – ilona.taborska@zszruc.cz
               herna IV. oddělení (šatny vyšší stupeň)

2. B        Alexandra Balcarová – alexandra.balcarova@zszruc.cz
               herna III. oddělení

3. A        Monika Pavlicová – monika.pavlicova@zszruc.cz
               herna VI. oddělení – jazyková učebna u 1. tříd

3. B        Jitka Neradova – jitka.neradova@zszruc.cz
               herna V. oddělení – šatny nižší stupeň

4. třídy    Dominika Kruntorádová – dominika.kruntoradova@zszruc.cz
                třída 5. A

  5. třídy Petra Smejkalová – petra.smejkalova@zszruc.cz 
  třída 5. B 

Školní družina bude fungovat od 6.30 do 15.30.
Ranní ŠD             - děti 1. – 4. tříd jdou ráno do své školní třídy
                              - děti z 5. tříd jdou do haly před kanceláří školní psycholožky (červený gauč)

 

Žádáme rodiče, aby do sešitu ŠD napsaly informace o odchodu dětí (čas, zda odchází samo nebo s doprovodem). Vyzvedávat děti si můžete po obědě u školní jídelny a od 14 hod kdykoliv.

Od 15 hod budou všechny děti v hernách 1. a 2. oddělení ŠD – odpolední ŠD (zvonek Družina 1).

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na vychovatelky jednotlivých oddělení.

 


 

Školní družina pro 1. a 2. tř.
od středy 18. 10. 2020.

 

Ranní provoz:     od 6:30 hod do začátku vyučování hlavním vchodem ZŠ – děti jdou do svých tříd

 

Odpolední provoz:     po skončení vyučování do 15:00 hod v hernách ŠD

 

1. A - herna I. odd. přízemí pav F - p. vych. A. Heroutová - zvonek družina 1 vchod ŠD

1. B - herna II. odd. přízemí pav F- p. vych. J. Zichová - zvonek družina 1 vchod ŠD

2. A - herna IV. odd. přízemí pav B - p. vych. I. Táborská - zvonek družina 3 u hlavního vchodu ZŠ

2. B - herna III. odd. 1.patro pav F- p. vych. A. Balcarová - zvonek družina 2 vchod ŠD

 

Děti z 1.A, 1.B a 2.B vyzvedáváte jak jste zvyklí u vchodu do školní družiny.

Děti z 2.A vyzvedáváte u hlavního vchodu.

 

Vstup do budovy pouze v nezbytně nutných případech – s rouškou.

 

Děkujeme za pochopení – vychovatelky ŠD

 

 

Školní družina je dle nařízení vlády od 14. 10. 2020 uzavřena  ....
Děkujeme za pochopení

 

Od 12. 10. 2020 nebudou dle nařízení vlády žádné kroužky školní družiny.
Děkujeme za pochopení

 


ZVONKY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina 1  - I. oddělení ŠD + koncový provoz (přízemí pav. F)

Školní družina 2  - III. oddělení ŠD (1. patro pav. F)

Školní družina 3  - IV. oddělění ŠD + ranní provoz (přízení pav. B)


Vážení rodiče,

u hlavního vchodu školy byl instalován další zvonek do školní družiny. Je označen Školní družina 3. Je do IV. oddělení, kde je i ranní provoz. Zvoní na něj rodiče dětí z IV., V. a VI. oddělení v době od 14:00 hod. do 14:30 hod. a v případě ztráty čipu děti, které jdou do ranní družiny (6:15 hod.-7:15 hod.).

 


 

od 5.10. - 18.10. nebude taneční kroužek ŠD (nařízení vlády)

 


 

Kroužky ŠD (mimo tanečního) budou 1x za 14 dnů - většina dětí již dostala lísteček s tím, který týden bude kroužek navštěvovat

 


 

!!!Zákonní zástupci mají vstup do budovy školy povolen pouze v případě nutnosti a VŽDY S ROUŠKOU !!!

 


 

Poplatek za školní družinu se Vám bude strhávat z účtu žáka ve Vaší školní online pokladně

 

KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

VÝTVARNÝ KROUŽEK – vedoucí Jitka Neradová

Úterý               14:30 – 16:00 hod. (1. – 5. třída)

TANEČNÍ KROUŽEK – vedoucí Alena Heroutová

Pondělí            14:30 – 16:00 hod. (1.- 3. třída - začínající - Poupata)

Středa             14:30 – 16:00 hod. (3. – 5. třída - Sluníčka)

VAŘENÍ PRO MALÉ KUCHTÍKY – vedoucí Ilona Táborská

Úterý               14:30 – 16:00 hod. (2. – 5. třída)

BADATELSKÝ KLUB – vedoucí Jana Zichová

Čtvrtek            14:00 – 15:30 hod. (2. – 5. třída)

 

Kroužky zahajují svou činnost od 14. 9. 2020.      

Kroužky Šikovné ruce a Sportovně-turistický se pro malý počet přihlášených dětí letos nebudou otvírat.
Pokud byste měli ještě o nějaký kroužek zájem, neváhejte nás kontaktovat.

 


 

Informace o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech pro žáky a zákonné zástupce ŠD při Základní škole Zruč nad Sázavou vzhledem ke covid-19:

  • V každé herně ŠD jsou k dispozici prostředky k dezinfekci.
  • Po příchodu do budovy školy si každý důklade umyje ruce teplou vodou a mýdlem.
  • V hernách ŠD a ostatních využívaných prostorech školy bude zajištěno pravidelné větrání  .
  • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – osoušeče rukou nebo ručníky na jedno použití.
  • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení a heren probíhá denně.
  • KAŽDÝ ŽÁK MUSÍ BÝT PŘI VSTUPU DO ŠKOLY (ŠD) VYBAVEN JEDNOU ROUŠKOU PRO PŘÍPAD NUTNOSTI (zabalenou v sáčku). 
  • Žáci s příznaky infekčního onemocnění budou pod dohledem izolováni v samostatné místnosti do příchodu zákonných zástupců, kteří jsou povinní žáka bez odkladu vyzvednout a telefonicky kontaktovat praktického lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.

Přidáno 30. 8. 2020, autor: Roman Starý

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

VSTUP Etřídnice
VSTUPY DO APLIKACÍ:

 

 

 

EduBase

 

 

Základní škola Zruč nad Sázavou - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
 
KALENDÁŘ
loader Načítám...