Základní škola Zruč nad Sázavou

Škola, která nespí!!

PŘIHLÁŠENÍ

OBSAHOVÁ ČÁST STRÁNKY

Kroužky - fotogalerie (archív)

Angličtina

   V kroužku Angličtina pro děti se s prvňáčky seznamujeme se slovní zásobou zábavnou formou. Hrajeme si s obrázky na kartičkách, trénujeme poslech a porozumění pomocí písniček, říkanek, pohádek. Zavítali jsme již s dětmi do světa barev, čísel, seznámili jsme se i se zvířátky z farmy. Víme, jak slaví Halloween a Vánoce v Anglii. Umíme se představit, o něco požádat, poděkovat… Při hodinách používáme pracovní listy, knížku se samolepkami, malujeme na interaktivní tabuli, soutěžíme. Brzy nás čeká procvičování anglických slovíček v „terénu“.

      Na kroužku angličtiny pro 2. třídu si děti osvojují výuku anglického jazyka hravou a veselou formou. Děti v kroužku získají širokou slovní zásobu za využití anglických básniček, říkadel, her a soutěží. Kroužek je určen pro všechny děti se zájmem o anglický jazyk. Hravou formou si zde procvičí a upevní své znalosti a dovednosti získané v hodinách školní angličtiny. V hodinách budou hrát jazykové hry, pracovat s anglickými nahrávkami, luštit křížovky a osmisměrky. Minimální počet dětí pro jeho otevření je 8 dětí.

   V kroužku Angličtina pro třeťáky procvičujeme a obohacujeme slovní zásobu zábavnou formou. Navazujeme za učivo probírané v hodinách angličtiny. Hrajeme pexeso, obrázkové bingo, soutěžíme v týmech. Trénujeme porozumění, poslech a komunikaci pomocí písniček, populárních komiksů, scének. Pracujeme s obrázkovými slovníky, rozšiřujeme slovní zásobu při vyplňování pracovních listů, četbě z anglických časopisů a knížek. Brzy nás čeká procvičování angličtiny v „terénu“.

        V kroužku Angličtina pro II. stupeň procvičujeme učivo probírané v hodinách anglického jazyka, které dětem činí obtíže. Rozšiřujeme probíranou slovní zásobu v hodinách anglického jazyka, trénujeme poslech, porozumění čtenému textu, komunikaci. Posloucháme populární písničky, sledujeme anglické filmy, seznamujeme se s reáliemi anglicky mluvících zemí. Na kroužku pracujeme s anglickými časopisy, slovníky, přehledy anglické gramatiky, interaktivními výukovými programy.

 

Fotokroužek

     Obsahem fotokroužku je základní práce a nastavení u kompaktů, digitálních zrcadlovek, tabletů a mobilů. Mladí fotografové se seznámí s hlavními zásadami focení: automatický režim, inteligentní režim, portrét, krajina, noční krajina, makro a sport. Učí se ovládat manuální nastavení: M,A,S,P, nastavení vyvážení bílé, clonu, čas, ISO, WB, stabilizaci obrazu, stativ, kompozici obrazu –záběru. Upravují fotografie v programech Zoner Photo Studio ve formátech JPG, RAW, megadata. Pracují s digitálními zrcadlovkami NIKON a CANON, pracují v terénu i při umělém osvětlení. Trénují při praktickém focení různých školních akcích, jsou například pravidelnými fotografy u zápisu předškoláků a jejich činnost je pravidelně zveřejňována na školním facebook a na www.fotodigikrouzek.rajce.net. Na konci školního roku probíhá hodnocení a výběr nejpovedenějších záběrů. 

 

První pomoc

     Nacvičování poskytnutí první pomoci podle nejnovějších standardů Českého červeného kříže, záchrana života, spolupráce v týmu, to vše nabízí kroužek první pomoci. Účast v oblastním kole Soutěže mladých zdravotníků nakonec otestuje jejich znalosti a dovednosti. 

 

Florbal

     V základní škole organizujeme kroužek florbalu žáků 4. - 9. tříd. Pro naše školáky vytváříme možnost vyzkoušet zdravé sportovní prostředí formou zábavné mimoškolní aktivity. Těžíme z potenciálu florbalu, jako zajímavého volnočasového sportu, který může hrát téměř každý. Dle zájmu máme vytvořeny dvě skupiny, rozdělené podle věku. Naše škola poskytuje zájemcům plné a kvalitní vybavení, není potřeba mít vlastní „florbalku“. Ze žáků, kteří navštěvují kroužek florbalu, pak vybíráme žáky do školního družstva – reprezentanty školy. 

 

Taneční kroužek

     Kroužek se zaměřuje na taneční kategorii mažoretky-roztleskávačky, tedy aerobic a disco dance s náčiním pompon (střapce). Procvičujeme taneční kroky, prvky flexibility, akrobacii, zášvihy, točky, zvedačky a rytmické sestavy. Zúčastňujeme se pohárových soutěží: Slánské tančení, Čáslavský čtyřlístek, Ledečský taneční pohár, Děti v akci, Středočeského tanečního poháru a Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu.

 

Hrátky s češtinou 

     Pro malé děti ze druhých tříd je otevřen kroužek Hrátky s češtinou. Náplní tohoto kroužku je zábavnou formou procvičovat právě probírané učivo. Společně řešíme křížovky, rébusy a pracovní listy, pomocí kterých si nenásilnou formou procvičujeme učivo. Při práci využíváme interaktivní programy, hry Dipo, Logico Piccollo.

 

Procvičme si matematiku

     Zájmový kroužek Procvičme si matematiku poskytuje žákům upevnění učiva, odstranění nejasností v probíraném učivu, individuální pracovní tempo, týmovou spolupráci a umožňuje žákům rozvoj myšlení při hledání kroků a počtu řešení úloh.

 

Český jazyk - příprava na střední školu

     Příprava je zaměřena na procvičení tematických okruhů, které žáci musí zvládat pro úspěšné splnění příjímací zkoušky z českého jazyka a literatury na střední školy. V prvním pololetí žáci plní cvičení opakovacího charakteru k jednotlivým okruhům, druhé pololetí je pak zaměřeno spíše na individuální potřeby žáků a prohloubení jejich znalostí. Během prvního i druhého pololetí jsou do výuky průběžně zařazovány ukázkové didaktické testy, které byly předmětem přijímací zkoušky v minulých letech. 

 

Hrajeme si pohádky - dramatický kroužek

     Děti si v dramatickém kroužku nejdříve  společně vyberou podle počtu dětí vhodnou pohádku, rozdělí si role a pak už si hrají „na herce“.  Jednotlivé role si čtou a  nacvičují. Až děti umí vše zpaměti, začínají  hrát „na jevišti“.  Postupně vymýšlí kulisy, rekvizity a kostýmy. S těmi ochotně pomáhají maminky, babičky, tatínkové a dědečci dětí. Jako první pohádku  hráli Červenou Karkulku, kterou předvedli na celoškolní vánoční akademii dětem naší  školy i rodičům. Děti hrály s nadšením a divákům se pohádka velmi líbila, což je potěšilo. 

 

Netradiční sporty

     Pokud naše děti a mládež dokážeme přimět k pravidelnému organizovanému pohybu, a tím je stáhnout z ulice do hravého kolektivu, vytváříme tím předpoklady pro zdravý a harmonický vývoj jejich osobnosti. Činnosti v naší škole jsou zaměřeny pro všechny žáky bez rozdílu věku. Organizujeme školní soutěže a turnaje pro všechny žáky naší školy. Nebaví tě už hrát tenis a běhat v parku? Vyzkoušej něco netradičního.

RINGO

Pravidla ringa jsou velmi jednoduchá. Cílem hry je umístit dutý gumový kroužek do soupeřova hřiště tak, aby ho nechytil. Hraje se na volejbalovém hřišti (tráva, antuka, tělocvična, …) Hra je nenáročná na materiálové a prostorové vybavení. Stačí vám dva kroužky a přenosné ringo-hřiště, které můžete rozložit na rovné travnaté ploše kdekoli v přírodě, nebo můžete hrát v tělocvičně.
 

FREESBEE

V podstatě se jedná o disk, který je určen k házení (podobně jako bumerang) s průměrem asi 25cm a tloušťkou zhruba 5cm. Poslední dobou se ale  na český trh dostává velké množství obměn tohoto létajícího talíře, které mají jak různé velikosti tak i tvary.

KUBB

V rytmu sestřelování dřevěných figurek bude i poslední hra. Pochází ze Švédska a zde je i nejvíce oblíbená. Postupně se však šíří do dalších koutů Evropy. V gottlandském nářečí švédštiny znamená slovo kubb dřevěná kostka. Hra je určena pro dvě družstva o 1 až 6 členech. Může hrát prakticky každý a potřeba je jen herní souprava, která se skládá ze 4 zašpičatělých kolíků (pro vymezení hřiště), 10 kubbů (kvádrů), jedné figurky krále a 6 kolíků na házení. Pravidla se mohou zdát trochu složitá, ale dají se dobře pochopit.

KANJAM

Kanjam je nekontaktní sportovní hra s létajícím talířem a dvěma plastovými koši, které jsou od sebe vzdáleny 15m. Hrají proti sobě dva dvoučlenné týmy, cílem je hodit frisbee od jednoho koše a zasáhnout druhý koš. Hráč hází na koš, kde je připraven jeho spoluhráč, který může frisbee tečovat a tím ho umístit do koše. Vítězí dvojice, která první dosáhne 21 bodů.

SLACKLINE

Slackline, neboli chození po lajně je teprve nedávno vzniklý sport, posilující smysl pro rovnováhu a držení celého těla. Slackline se stal oblíbenou doplňkovou aktivitou u mnoha profesionálních i rekreačních sportovců, protože díky chůzi po lajně se perfektně zpevňují záda, břicho a kolena. Na lajně mohou chodit dospělí i děti. Pohyb po slacklině je úžasná zábava a navíc se jedná o velmi zdravou aktivitu. Díky balancování na slackline se zapojují vnitřní svaly zejména podél páteře - tzv. core těla. Mít silný střed těla je důležité pro správné držení těla a   pro všechny ostatní pohyby ve sportu.

PETANQUE

Petanque je sportovně-společenská hra vzniklá již ve středověku ve francouzském středomoří. Hrají proti sobě 1-3 členná družstva, která se snaží umístit koule co nejblíže nejmenší kuličce neboli prasátku. Velkou předností tohoto sportu je fakt, že spolu mohou hrát děti, ženy, muži i důchodci a to prakticky kdekoliv.

MINI STOLNÍ TENIS

Hraje se na malém stole s mini pálkami. 

 

Němčina pro nejmenší

     Kroužek Němčiny pro nejmenší  je určen pro děti 4. - 6. třídy, kteří se v rámci těchto hodinových lekcí chtějí připravit na pozdější studium němčiny v rámci druhého volitelného jazyka. V rámci 15ti hodin v každém pololetí se žáci nejprve seznámí s německou výslovností, zvláštnostmi německého jazyka – přehlásky, ostré „s“ (ß), členy – a také základní slovní zásobou (slovíčka v rámci jednotlivých tematických celků + jednoduché věty). Témata jsou tematicky členěna tak, že korespondují s aktuálním ročním obdobím nebo svátky (Velikonoce, Vánoce …). Konkrétně to jsou:

- Hrátky s čísly (názvy číslovek 0 – 20, pravidla psaní číslovek, práce s číselnými kartičkami)

- Wer bin ich? (jednoduché věty + odpovědi: Jak se jmenuješ? Kde bydlíš? Kolik ti je let? Jaké jsou tvé koníčky?)

- Die Farben (názvy barev, propojení s angličtinou, omalovánky s příklady)

- Der Winter (zima, počasí, zimní sporty)

- Die Weihnachten (slovíčka vážící se k Vánocům, vánoční koledy)

- Die Jahreszeiten und Monaten (názvy ročních období a měsíců, popis přírody v rámci jednotlivých období, sporty)

- Der Frühling (slovíčka, píseň Alle Vögel sind schon da)

- Die Ostern (Velikonoce – zvyky, pojmenování symbolů Velikonoc, jak probíhají Velikonoce v Německu?)

- Was machen wir? (koníčky, sporty, co rád dělám ve volném čase)

- Der Sommer ist da! (léto, popis aktivit, proměn přírody)

- Bald sind die Ferien! (plány na prázdniny, fráze – Kam pojedeš na dovolenou? + určení místa, prázdninové aktivity)

V rámci hodin jsou využívány pestré metody práce – kromě práce s učebnicí se děti seznámí i s německými písničkami, dětskými filmy v němčině, naučí se pracovat se slovníkem (samostatné vyhledání slovíček), vyzkouší si práci v páru i menších skupinách, otestují své znalosti němčiny v rámci přiřazovacích cvičení, rovnání a třídění kartiček, zahrají si zjednodušenou verzi hry Aktivity a neposlední řadě si užijí zábavu s německými slovíčky při vyplňování pracovních listů. V těch zúročí i své poznatky z ostatních předmětů (prvouka, výtvarná výchova). Výhodou jsou i menší pracovní skupiny, které umožňují se individuálně věnovat každému dítěti.

Takže: Komm mit uns zu spielen! (Pojď si s námi hrát!)

 

Literární kroužek

     Žáci se v průběhu školního roku seznámí s klasickými i novějšími texty české a světové literatury v širším kontextu. Tyto texty a jejich analýza poslouží jako podklad pro tvorbu čtenářských deníků k hodinám českého jazyka a literatury. Vybrané texty budou srovnány s jejich televizními, filmovými, videoherními a dalšími adaptacemi. Žáci budou mít rovněž prostor pro vytvoření a sdílení vlastních literárních textů s možností publikace na školních internetových stránkách.

Předpokládané okruhy literárních textů: nejstarší literární texty, nebe a peklo (nejen) v literatuře, nejsilnější milostné příběhy, literatura hrůzy, člověk v zrcadle poezie, ve světě sci-fi a fantasy, komiksoví superhrdinové, světové bestsellery, literatura a moderní technologie.

Kulečníkový kroužek

   Kulečníkový kroužek byl založen se souhlasem vedení ZŠ ve Zruči nad Sázavou v rámci iniciativy Českomoravského billiardového svazu (Kulečník do škol) a jeho materiální podpory. Technickou a metodickou podporu zajišťuje TJ Jiskra-oddíl karambolu. V kulečníkovém kroužku se zájemci seznamují a posléze zdokonalují v technice úderů a pochopení herní strategie. Jednotlivé lekce karambolového kulečníku se vedou podle učebnice "Kulečníková škola Mistra Evropy Marka Fause". Materiální vybavení je zajištěno. Kroužek zahájí činnost v září, bude probíhat ve středu od 13:30 hod. Dle rozvrhu hodin zájemců, možno po dohodě upravit. V případě zájmu kontaktujte vedení školy.  

 


Přidáno 9. 3. 2016, autor: Roman Starý

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

VSTUP Etřídnice
VSTUP EduBase

EduBase

 

Základní škola Zruč nad Sázavou - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
 
KALENDÁŘ
loader Načítám...